Gogolice /Schmarchendorf, Schmarfendorf/

Wieś położona w gminie Trzcińsko-Zdrój powiatu gryfińskiego. Stara wieś, któa w XIII wieku/1248/ należała do klasztoru w Schoenebeck. Po raz pierwszy wymieniona w 1354 roku. Dobra we wsi posiadało miasto Trzcińsko-Zdrój oraz Henning von Brederlow. W 1463 roku miasto Trzcińsko-Zdrój część wsi sprzedało Betekowi von Werben. Druga część wsi należała do rodu von Elling. Pod koniec XV wieku wieś jest w rękach rodu von Sydow. W 1634 roku część wsi przejęło miasto Trzcińsko-Zdrój. W 1678 roku całą wieś zakupił Polonius. W 1695 roku dobra zakupuje von Groben. W 1704 roku wieś ponownie w rękach rodu von Sydow. W 1742 roku dobra zakupuje rodzina von Treskow– wymieniany- Joachim Friedrich/zmarły w 1764/, Hans Joachim/zm. w 1814r./, Heinrich/zm. w 1822r./, Friedrich/zm. w 1853r./, Wilhelm/zm. w 1873r./, Hermann/zm. w 1900 r./ Bodo/ur. 1863r/. Dobra do rodziny von Treskow należały do lat 30-tych XX wieku. Ostatnim właścicielem wsi do 1945 roku był hrabia Fink von Finkenstein z Troszyna.

BrederlowSydowGrobenTreskow

W zachodniej części wsi położone jest założenie dworsko-folwarczne. Do 1880 roku stał jeszcze pałac zbudowany przez rodzinę von Sydow, rozebrany w tym roku. Dwór wielokrotnie przebudowywany. Położony w północnej części folwarku na skraju parku krajobrazowego. Obecnie zaadoptowany na mieszkania dla pracowników miejscowego PGR.

Willa

Screen Shot 190