Giżkowo /Gieskow/

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1378 roku(Giskow), kiedy była lennem Ventslafa Knuth i Heinricha Knuth. Prawdopodobnie od końca XIV wieku we wsi na dwa majątki rycerskie. W 1416 roku część gruntów stanowiła lenno braci Matzecken. W 1436 roku wymieniony Henning Wachholz, który sprzedaje swoje dobra Gerdtowi Kӧller. W 1492 roku wzmiankowany Heinrich Kӧller. W 1523 roku we wsi dwa majątki rycerskie: A należący do rodziny von Knuth z dworem oraz B należący do rodu von Mellin. W 1687 roku Joachim Wilhelm von Mellin zakupuje majątek A od Henninga von Knuth. I tak cała miejscowość łącznie z folwarkiem Ganiec należy do rodziny von Mellin. W 1748 roku wnuk Joachima Wilhelma, Friedrich Wilhelm von Mellin sprzedał majątek nadwornemu sędziemu, Wilhelmowi Heinrichowi von Mellin a ten w 1764 roku za 8000 talarów odstępuje majątek wdowie von Blankensee, z domu von Flemming. W 1765 roku transakcja została anulowana i majątek powraca do rodu von Mellin. Po śmierci kapitana Gotthilfa Christiana von Mellin majątek odziedziczyły jego trzy córki, które dobra w 1803 roku sprzedały Henningowi Ludwigowi Dionysiusowi von Blankenburg. W 1834 roku majątek zakupił syndyk i administrator kapituły kamieńskiej, radca Martin Friedrich Kreich. W 1842 roku majątek dziedziczy jego syn, Albert Kreich. W 1842 roku majątek jest w posiadaniu rodu von Neste. W 1884 roku jako właściciel figuruje rodzina von Flemming z Benic. Posiada majątek do 1945 roku. W 1899 roku Kurd hrabia von Flemming połączył posiadane majątki w tym Giżkowo w klucz majątkowy Benice. W 1910 roku dobra liczyły 488 ha gruntów a zarządcą majątku był Gustav Boltz. W 1928 roku dobra liczyły 465 ha gruntów. W 1939 roku majątek obejmował 465 ha gruntów a dobra zarządzane są przez W. Mattern. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa a majątek wszedł w skład PGR. Obecnie własność prywatna, w trakcie remontu.

Serdeczne podziękowania dla właścicieli za miłe przyjęcie i możliwość zwiedzenia całego założenia dworskiego. 

276 277 278 280 282

290

291 292293296 298304

285 286 287 281 321

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór zbudowany na początku XIX wieku na planie prostokąta, parterowy, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Położony na obrzeżach parku krajobrazowego o powierzchni 3 ha. W pobliżu resztki zabudowy folwarcznej.

2018r.

Gieżkowo 1929, zachodniopomorskie