Tarnów Bycki /Deutsch Tarnau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Bytom Odrzański powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1360 roku. W 1367 roku właścicielem wsi był Nickel von Burkhart. Później dość częste zmiany właścicieli. W 1499 roku dobra rycerskie w rękach Kaspra von Rackwitz. Później w posiadaniu Sigismunda von Stössel(1557) i jego jego żony oraz kolejno Jonasa von Schindel(1597), Johannesa Christiana von Sperling. Od połowy XVIII wieku wieś weszła w skład dóbr książąt von Schӧnaich-Carolath-Beuthen. W połowie XIX wieku majątek zakupiony przez rodzinę von Coubiere, później własność  rodu von Schlabrendorf.

WIEŻA MIESZKALNA

W średniowieczu stała we wsi wieża mieszkalna zamieszkała przez rycerzy-rabusiów. Jej ruiny były widoczne jeszcze w połowie XIX wieku.

tarnow-bycki-1933-lubuskie