Trzebule /Treppeln/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmianka o wsi pojawia się w XIV wieku. W 1499-1500 roku wzmiankowani bracia Jan, Melchior i Baltazar von Zweck.  W 1500 roku była własnością rodu von Bomsdorf- w 1515 roku siedział tu Apitz von Bomsdorf. W 1515 roku część dochodów ze wsi pobiera rodzina von Berg z Niwisk.  Od 1529 roku dobra we wsi posiada rodzina von Knobelsdorff. W 1565 roku własność Christopha, później jego synów: Hansa i Christopha von Knobelsdorff, wzmiankowanych w 1575 roku i 1583 roku. W roku 1664 Hans Otto, Welcher i Sigismund von Knobelsdorff podzielili majątek na dwie części i część dóbr odsprzedali rodzinie von der Marwitz- wymieniony Dietrich von der Marwitz fundator miejscowego kościoła. W 1713 roku właścicielem majątku był Karl Ferdinand von Lichnowsky, zamieszkały w Trzebulach, miał 5 synów. Jego kuzyni: Johann Hermann miał majątek w Lubiatowie a Maximilian Wladislaus mieszkał na Górnym Śląsku. W 1718/19 majątek posiadał Johann Hermann Lichnowsky von Woschütz. Pod koniec XVIII i w XIX wieku częsta zmiana właścicieli. Był wśród nich Christian Otto von Grӧben(1732), zmarły w 1735 roku. Kolejnymi właścicielami były rody: von Lichnowsky-wzmiankowany Wilhelm Ferdinand von Lichnowsky oraz von Stentsch. Kapitan von Stentsch w 1809 roku sprzedaje Trzebule kapitanowi von Żychlińskiemu, którego syn, Gustav Gottlob na murach starszej budowli stawia pałac. Wg Bratring już w 1806 roku właścicielem był kapitan von Żychliński. W 1862 roku majątek w rękach generała kawalerii barona von Rheinbaben- wzmiankowany Albert zmarły w 1880r. Jego majątek w 1879 roku obejmował 808,09ha gruntów. W 1896 roku majątek o areale 810ha należał do hrabiego Friedricha von Wartensleben, zmarłego w 1923 roku. Od 1900 roku właścicielem zostaje hrabia Ferdinand Finck von Finckenstein, zmarły w 1930 roku. W 1914 roku majątek hrabiego obejmował 811ha. W 1929 roku własność hrabiny Elisabet von Kanitz, z domu hrabianka Finck von Finckenstein, dzierżawcą był Hans Buhler a majątek obejmował 800ha. Sama hrabina mieszkała w Prusach Wschodnich. Administratorem majątku był Otto Rohde. 

trzebule-1933-lubuskie