Leśniów Wielki /Gross Lessen/

 Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1305 roku jako własność Szenko. Może pochodził z zamożnego rodu Schenk von Landsberg. Tego się już nie dowiemy. Na przełomie XIV i XV wieku jest w posiadaniu rodziny von Lessnaw/Lessel/. W 1418 roku wymienieni są bracia: Erich, Christoph, Fritsche, Hans i Jurge von Lessnaw. W późniejszym okresie jako właścicieli wymienia się rody: von Rothenburg z Nietkowa, von Zedlitz, von Arnold. Z rodziny von Arnold wymienieni są: Johann Lorenz/1681/, Mattheus Lorenz/1772/, Karl Ludwig/1788/. W 1844 roku dobra kupuje Hans Adolph baron von Kottwitz z Kosierza. Kolejnym właścicielem zostaje Hans von Schierstaedt z Lasek Odrzańskich. Rodzina von Schierstaedt była właścicielem majątku do 1945 roku.

Leśniów Wielki-założenie dworskie

Leśniów Wielki-dom administratora

Leśniów Wielki, lubuskie