Góry /Bergen/

Wieś położona w gminie Białogard powiatu białogardzkiego. We wsi były dwa majątki. W latach 1569-1694 we wsi lenno rodu von Zozenow(Zotzenow). Drugie należało do rodu von Manteüffel, w1628 roku w spisie właścicieli widniał Georg von Manteuffel. W połowie XVII wieku jeden z majątków został zakupiony przez Jürgena von Bonin. W 1676 roku jego syn, Casimir dziedziczy majątki Woldisch-Tychow i Ristow i Bergen. W 1685 roku odsprzedał majątek Maxowi von Wolde(Wolden) aczkolwiek L.v. Ledebur podaje, że rodzina von Wolde(Wolden) posiadała majątek w latach 1618-1796. Przez kolejne lata we wsi dwa majątki von Wolde(Wolden) i von Bonin. Prawdopodobnie majątek von Bonin około roku 1754 przechodzi w ręce rodu von Kleist. Po krótkim okresie zjednoczenia majątków przez rodzinę von Kleist, w drugiej połowie XVIII wieku ponownie dwa majątki, w tym jeden w 1780 roku należał do majora Philippa Ferdinanda von Wolde(Wolden). Część majątku von Kleist pod koniec XVIII wieku należy do wdowy, pułkownikowej von Borcke, z domu von Kleist. Do 1803 roku odnotowywana była rodzina von Kleist w Górach. Przekazała go w 1796 roku swojemu synowi, kapitanowi von Borcke, którego syn w 1828 roku sprzedał niejakiemu Fick. W 1858 roku dobra posiada Ludwig Leonhard Fick, który za 82 tys. talarów w 1865 roku sprzedał dobra Cäsarowi Krüger. Koleni właściciele dóbr: Schmieden- wymieniony Hermann(1884), Klug- wymieniony Paul(1905), Wilke – wymieniony Walter(1908). Ostatnimi właścicielami majątku do 1945 roku była rodzina von Borries– wymieniany Kurt von Borries(ur.1890).

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy o powierzchni 7,46ha, założony w połowie XIX wieku. Po pałacu pozostała sterta gruzu. We wsi cmentarz rodowy.

Screen Shot 192