GROCHÓW /Gruchow/

Była osada, obecnie przysiółek wsi Trzygłów. W wiekach średnich należała do rodu von der Osten. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina von Blücher. Przechodzi w ręce rodu von Platen przez małżeństwo Christopha Ernsta Augusta von Platen z Beatą Sophią Christianą von Blücher. W 1757 roku własność Henninga Christiana von Mellin, później jego syna Gotthilfa Christiana Curta von Mellin(1769). Dnia 28.10.1774 roku sprzedaje majątek braciom von Plӧtz: porucznikowi Johannowi Ludewigowi, Carlowi Heinrichowi i Ferdinandowi Joachimowi. Na przełomie XVIII i XIX wieku własność rodu von Oertzen– wzmiankowany Heinrich Victor Sigismund. Od 1820 roku przechodzi w posiadanie rodu von Thadden przez małżeństwo Henrietty von Oertzen z Adolfem von Thadden. W północnej części wsi położony był majątek ziemski.