GOGOLEWO /Peglow, Pegelow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Marianowo powiatu stargardzkiego. W średniowieczu należała do możnego rodu von Wedel. Część ziemi była darowana klasztorowi cysterek i od tego czasu wieś dzieliła się na część klasztorną i rycerską. Wielokrotna zmiana właścicieli. Wymienia się rody: von Suckow, von Küssow, von Berner, von Steinbach, von Weyher, Simon.  Na początku XIX wieku majątek w rękach rodziny Stips, później od połowy XIX wieku własność rodziny Harisch. Właścicielem dóbr do 1945 roku była rodzina Scheunemann.

Gogolewo-założenie dworskie

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pozostałością po założeniu jest brama wjazdowa, dawny dziedziniec z zabudowaniami gospodarczymi i resztki parku krajobrazowego.

Gogolewo 1938 2, zachodniopomorskie