TRZEŚNIÓWEK /Gross Kirschbaum/

Nieistniejąca wieś położona na terenie poligonu wędrzyńskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1350 roku, kiedy należała do rodu von Klepzig oraz do zakonu Joannitów. Później podział wsi na kilka działów własnościowych. W 1451 roku Hans von Selchow sprzedał część gruntów swojego majątku komturowi joannitów łagowskich, Liboriusowi von Schlieben. W 1491 roku wieś podzielona na 4 działy własnościowe należące do rodziny von Selchow(Nickel, Hans i Hildebrand) oraz do joannitów łagowskich. W 1558 roku Nickel von Selchow Młodszy otrzymał dobra po ojcu. Pozostałe grunty posiadali Wolf, Andreas i Nickel von Selchow. W 1562 roku wymieniony Joachim von Buntsch, w 1564 roku Bernard von Buntsch kupił majątek od swojego wuja Joachima von Buntsch. W 1570 roku część gruntów zakupił Siegmund von Doberschütz. W 1584 roku sprzedał je Valentinowi Pfuhlmann. Po jego śmierci dobra dziedziczy jego brat Amandus Pfuhlmann. Część gruntów nadal należy do rodziny von Buntsch. W 1571 roku wymienieni Jakob, Heinrich i Christoph von Buntsch, który żonaty był z Barbarą von Schlichting. Prawdopodobnie w XVII wieku wieś przejęta przez zakon joannitów łagowskich. Po sekularyzacji dóbr majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1828 roku majątek jest w posiadaniu rodziny Schulz. W 1855 roku własność Augusta Hamscher. W 1857 roku dobra posiada rodzina Riedel. Od początku XX wieku majątek w rękach rodziny Alisch(1903). Do 1945 roku majątek posiada rodzina Kramm(1929).

trzesniowek-1929-lubuskie