TRZEŚNIÓWEK /Gross Kirschbaum/

Nieistniejąca wieś położona na terenie poligonu wędrzyńskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Wielokrotnie wymieniana pod nazwami: Kersebam, Kerssbom, Nova Kirssbom, Neu Kerssbom. Po raz pierwszy wymieniona w 1350 roku, kiedy wieś należącą do rodu von Klepzig przejął zakon Joannitów. W połowie XIV wieku 1/3 wsi należała do rycerza von Selchow pozostała część była w posiadaniu komtura łagowskiego. W 1451 roku Hans von Selchow sprzedał część gruntów swojego majątku komturowi joannitów łagowskich, Liboriusowi von Schlieben. W 1491 roku wieś podzielona na 4 działy własnościowe należące do rodziny von Selchow(Nickel, Hans i Hildebrand) oraz do joannitów łagowskich. W 1558 roku Nickel von Selchow Młodszy otrzymał dobra po ojcu. Pozostałe grunty posiadali Wolf, Andreas i Nickel von Selchow. W 1562 roku wymieniony Joachim von Buntsch, w 1564 roku Bernard von Buntsch kupił majątek od swojego wuja Joachima von Buntsch. Była to 1/12 gruntów we wsi. Około 1570 roku rodzina von Selchow sprzedała swoje dobra. Od tego czasu dość częste zmiany właścicieli. W 1570 roku majątek w rękach Wolfa Schmitzdorf, a następnie w tym samym roku Siegmunda Dobersitz(von Doberschütz) który w 1580 roku powiększył majątek a w 1584 roku go sprzedał.  Valentinowi Pfuhlmann. Po jego śmierci dobra dziedziczy jego brat Amandus Pfuhlmann. W 1595 roku majątek ten w rękach Melchiora von Horn z Sieniawy. Część gruntów nadal należy do rodziny von Buntsch. W 1571 roku wymienieni Jakob, Heinrich i Christoph von Buntsch, który żonaty był z Barbarą von Schlichting. Część gruntów we wsi od 1350 nadal w posiadaniu zakonu joannitów łagowskich, których majątek wymieniony w spisie z 1718/19 r. Posiadali ¾ wsi, ¼ posiadła rodzina von Tschammer, który w 1767 roku był w posiadaniu rodu von Seydlitz, od 1804 roku w rękach rodu von Unruh(była to 1/3 gruntów z całości, pozostała część nadal w posiadaniu joannitów). Majątek po joannitach po sekularyzacji przejęło państwo pruskie. W 1828 roku jeden z majątków jest w posiadaniu rodziny Schulz, drugi w rękach margrabiów von zu Dohna. Prawdopodobnie w międzyczasie doszło do scalenia dóbr w jeden majątek. W 1840/41 sprzedany za 17350 talarów rodzinie Kramen, w 1846 roku za 24500 talarów Heinrichowi Guthmann który za sumę 800 talarów rocznie wydzierżawił majątek. Kolejno w 1850-53 majątek o powierzchni 3075 akrów posiadał Johann Hamscher. W 1853 roku majątek posiadał niejaki Riedel, aczkolwiek pojawia się w 1855 roku Augusta Hamscher(dzierżawca?),  a w 1857 ponownie rodzina Riedel. W 1865 roku majątek posiada rodzina Korth. W 1879 roku majątek o powierzchni 370ha należał do niejakiego Folger. Od początku XX wieku majątek w rękach rodziny Alisch(1903). W 1914 roku majątek obejmował 218ha i należał do Wilhelma Kramm. W 1929 roku majątek Wilhelma Kramm obejmował 188ha, drugi majątek Wilhelma Krüger obejmował 125ha oraz Emmy Roestel 66 ha. Do 1939 roku majątek posiada rodzina Kramm(1929). W 1939 roku ludność przesiedlona z powodu utworzenia na tych terenach poligonu wojskowego.

ZAŁOŻENIA DWORSKIE

We wsi dwa założenia dworskie. W części środkowej położony był dwukondygnacyjny, otynkowany budynek z wysokim czterospadowym dachem. W środku schody z XVIII w. z balustradą drewnianą.

Drugie założenie dworskie położone było na zachodnim krańcu wsi. Stał tam otynkowany parterowy dwór z XVIII wieku kryty dachem w części dwuspadowym, w części czterospadowym. Obok podwórze gospodarcze z zabudową oraz niewielki park.

trzesniowek-1929-lubuskie