WĘDRZYN /Wandern/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1322 roku. W tym czasie książę Henryk II nadał wieś joannitom Sulęcina. W 1356 roku wieś posiada Dietrich von Wizensee(Weissensee). W 1492 roku majątek na terenie wsi posiadał Hans von Thierbach, pozostała część wsi należała do jego braci: Heinricha i Andreasa. Około 1531 roku wieś podzielona na kilka majątków rycerskich. W tym czasie poza rodziną von Thierbach część wsi należy do Balzera von Horn. W 1545 roku część wsi należy do Georga von Thierbach oraz jego brata Heinricha. Później własność synów Heinricha: Melchiora i Balzera von Thierbach. W 1548 roku część wsi posiadają bracia Balzer i Melchior von Horn. Mniej więcej w tym samym czasie wymienia się braci: Hansa, Kapsara i Wolfa von Horn. W 1552 roku wymieniony Wolf von Thierbach, który po śmierci ojca odziedziczył część wsi. Ożeniony z Anną von Falkenhagen, zmarł w 1582 roku. Miał trzech synów, którzy odziedziczyli jego majątek pod koniec XVI wieku. Melchior von Horn  wymieniony jeszcze w 1583 roku. W 1589 roku majątek Melchiora posiadają jego dwaj synowie: Albrecht i Adam von Horn. Wolf von Horn ożeniony z Barbarą von Lӧben, miał z nią trzech synów: Christopha, Hansa i Melchiora wymienionych w 1589 roku. Majątek po Melchiorze von Horn zakupił Hans von Lossow z Kowalowa, który w 1593 roku sprzedał Hansowi von Luckowenn. Od początku XVIII wieku w rękach rodziny von Ludwig, wymienionej w 1724 roku. Wzmiankowani w 1828 roku. W 1857 roku właścicielem dóbr była rodzina Tobye. Posiadali dobra do początku XX wieku.  Prawdopodobnie ostatnim właścicielem majątku była rodzina Fischer– na cmentarzu pochowany właściciel majątku Gottlob Fischer.

wedrzyn-1941-lubuskie