WIEJCE /Waitze/

Wieś położona w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Stara wieś sięgająca swoimi początkami średniowiecza. Po raz pierwszy wzmiankowana dopiero w 1620 roku(Wojecz). Należały wtedy do rodziny Breza. W 1626 roku rodzina Brezów sprzedaje wieś za 100000zł polskich Janowi z Kolna Prusimskiemu, żonatemu z Teresą Gajewską. Był synem Krzysztofa i Teresy z Grudzińskich. W 1700 roku Krzysztof Prusiński zapisał majątek braciom, Sebastianowi i Ludwikowi, a po śmierci Ludwika całość przepisał na Sebastiana. W 1748 roku wieś należy do Melchiora, syna Sebastiana i Zofii Gurowskiej. W 1779 roku właścicielem był Onufry z Kolna Prusiński, który dobra te miał sprzedać Janowi na Kwilczu Kwileckiemu, kasztelanowi biechowskiemu, międzyrzeckiemu i Rogozińskiemu,  synowi Łukasza Kwileckiego i Barbary Lipskiej. Na początku XIX w. Kwileccy tracą prawo do majątku w Wiejcach. W XIX wieku dość częste zmiany właścicieli. W 1819 roku pojawia się informacja o kolejnych właścicielach majątku, którymi była rodzina von Alvensleben i kapitana von Rohr. Prawdopodobnie informacja o zakupie majątku na licytacji przez rodzinę Gorayskich z Goraja jest nieprawdziwą. Kolejnym właścicielem był niejaki Koch, wymieniony w 1836 roku, założyciel folwarku Wilhelminenhof, wymieniony w spisie właścicieli majątków w 1848 roku ale informacja ta jest błędną. W 1840-41 roku dobra w Wiejcach należą do niejakiego Liviusa, patrona Domu Sierot w Międzychodzie. Kolejnym właścicielem był H. Glaeser, wzmiankowany w spisie majątków w 1845-46 roku. W 1855 roku majątek posiada Wilhelm Georg von Jena-Kothen. W 1865 roku dobra posiadał von Hieschfeld. W 1872 roku właścicielem dóbr jest pochodzący z powiatu ostrzeszowskiego, kupiec Adolf Wollman, właściciel miejscowej huty szkła. Od 1874 roku (współ)właścicielem majątku został porucznik von Thielen. Kolejnym właścicielem była rodzina von Rathenow. Wg spisu majątków z 1870 roku właścicielem była rodzina von Rathenow-Spree auf Spree a dzierżawcą Rӧsler i Gustav Glӓsmer. W 1877 roku dobra o areale 832ha posiada rodzina von Lӧbecke. W 1896  roku majątek należący do Karla von Lӧbbecke obejmował 879,31ha gruntów i administrowany był przez kapitana Karla Just. W latach 1902-1904 majątek posiadał Raetzel(Raetzoll) z Berlina. W 1907 roku majątek obejmował 383ha gruntów i należał do Luise Raetzel(Raetzoll), z domu Dreher. Przed pierwszą wojną światową majątek zakupiła rodzina von Benningsen. Posiadali dobra do 1945 roku. W 1913 roku majątek o powierzchni 334ha należał do majora Alexandra von Benningsen. W skład majątku wchodził leśniczówka Jezierce(Seewitz).

wiejce-ok-skwierzyny

wiejce-palac-od-strony-stawuwiejce-pow-skwierzyna-lubuskiewiejce-lubuskiewiejce

 

 

 

 

W 2 połowie XIX wieku major von Jena-Kothen na terenach przylegających do wsi od strony południowo-zachodniej wybudował folwark oraz niewielki dwór z parkiem. Za Alexandra von Benningsen dwór zostaje rozbudowany, powiększony o dwa boczne ryzality, ujednolicono elewacje, a wnętrza zaadoptowano do nowych funkcji. Osiągnięto w ten sposób formę neobarokowego pałacu. W latach 30-tych XX wieku powiększono park oraz założenie folwarczne. Po 1945 roku majątek przejął Skarb Państwa, w pałacu początkowo mieściła się szkoła, od 1958 roku Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych im. J.Krasickiego. Po pożarze w 1967 roku pałac w 1969 roku pałac przekazany Wojskowym Zakładom Motoryzacyjnym Nr 3 w Głownie k. Łodzi. W 1995 roku pałac przejęty przez Zakłady Samochodwe”Jelcz” SA w Jelczu-Laskowicach i w tym samym roku sprzedane Włodzimierzowi Janowiczowi i jego spółce „Constructa Plus Sp. z o.o.” w Poznaniu. Kolejnym właścicielem była firma BAL-TUR Grupa Hotelowa z siedzibą w Sopocie. Obecnie jest to Chevere spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiejcach pod adresem Majątek Ziemski Pałac Wiejce.

wiejce-palac005 wiejce-palac009 wiejce-palac011 wiejce-palac012 wiejce-palac001

 

 

 

 

wiejce-1934-lubuskie