WICHÓW /Weichau/

Wieś położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1290. Właścicielem miejscowości był wtedy Jacobus de Wichow = Jakub von Promnitz. Jego przodek brał udział w bitwie pod Legnicą w 1241 roku po stronie Henryka II Pobożnego. Wichów był gniazdem rodowym młodszej linii rodu von Promnitz. Starsza linia pochodząca z Lasocina wymarła w 1612 roku. Posiadali wieś do XVI wieku. Wymieniony Sigismund von Promnitz(zm.1444), Caspar i Balzer von Promnitz. W XVII wieku dobra są w posiadaniu baronów von Gersdorf– wymieniany  Rudolf von Gersdorf(12.05.1629-09.12.1696), Rudolph von Gersdorf(12.06.1660-11.09.1729), Gottlob Ehrenreich von Gersdorf(12.01.1666-28.04.1720). Na początku XVIII wieku jako właściciela wsi wymienia się hrabiego von Redern z Małomic. Prawdopodobnie wtedy dochodzi do podziału wsi na część górną i dolną z założeniami dworskimi. W 1830 roku obie części wsi należały do Juliusa Johanna barona von Lüttwitz. W 1845 roku właścicielem Górnego Wichowa była rodzina von Meyer, później hrabiowie von Schweinitz und Crayn.

WIEŻA MIESZKALNA

Prawdopodobnie na wysepce połączonej mostem zwodzonym ze stałym gruntem stała wieża mieszkalna z zabudowaniami. Całość założenia już po przebudowie widoczna na rysunku F.B.Wernera z XVIII wieku. Prawdopodobnie została wybudowana przez rodzinę von Promnitz w XIV wieku. Obecnie bez śladu po założeniu.

WICHÓW GÓRNY

Jest najstarszą częścią wsi. Po założeniu zachowały się resztki zabudowy gospodarczej.

Wichów pow. Kożuchów, lubuskie

WICHÓW DOLNY

W latach 20-30-tych XX wieku majątek należał do rodziny Schwenkenbecher, która prawdopodobnie dokonała przebudowy pałacu. W 1933 roku należy do Otta Heinrich.

Wichów- willa(pałac) SchwenkenbecherWichow-palac

wichow-1901-lubuskie