WILCZYCE /Barge/

Wieś położona w gminie Żagań powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1431 roku kiedy była własnością rodu von Knobelsdorff. W 1463 roku należała do baronów von Kittlitz. Później była częścią majątku w Bukowinie Żagańskiej, który należał do von Stӧssel(1463), von Kittlitz z Chrobrowa(1463), von Nechern z Chich(1535-1608), część należała do von Schkopp z Chich w latach 1589-1599, baronów von Kittlitz z Małomic i Chich(1608), von Hildreich z Gӧrlitz(1620), von Schӧnborn(1670-1711), Pani von Silberstein und Pӧlnickau, z domu von Warkotsch z Iławki(1711), Pani von Pfӧrtner, z domu von Warkotsch(1727), von Arnold z Chrobrowa(1728-1744/53), hrabia von Redern z Małomic(1753), burgrabia von zu Dohna z Małomic(1766), hrabina von Schӧnaich-Carolath(1767), baronowa von Meng(1781), baronowa von Stillfried-Rattonitz(1785), von Pannwitz(1788), von Nostitz(1847), baron von Stillfried-Rattonitz, od 1857 hrabia von Stillfried-Rattonitz(1853-1940).

W południowej części wsi resztki założenia dworskiego w postaci budynków gospodarczych.

Wilczyce 1921, lubuskie