IŁAWKA-SZPROTAWA /Klein Eulau/

Była wieś, obecnie dzielnica Szprotawy. Wzmiankowana w 1400 roku należąc do majątku w Małomicach. W tym czasie należała do rodu von Kittlitz. W 1711 roku dobra w posiadaniu Pani von Silberstein und Pӧlnickau. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von zu Dohna z Małomic.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-zachodniej części wsi przy ulicy Zamkowej pozostałości po założeniu dworskim.

Iławka-Szprotawa 1921, lubuskie