IŁAWKA-SZPROTAWA /Klein Eulau/

Była wieś, obecnie dzielnica Szprotawy. Wzmiankowana w 1400 roku. Wchodziła w skład majątku małomickiego. Miejscowy majątek był wydzierżawiany. W 1711 roku dobra na zasadzie zastawu w rękach baronowej von Silber und Silberstein und Pӧlnickau. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von zu Dohna z Małomic. Wg spisu właścicieli ziemskich z 1879 roku majątek był dzierżawiony przez niejakiego Popp. W tym czasie właścicielem Małomic był Alfred Fabian Wilhelm Theodor hrabia von zu Dohna-Schlodien(*1849-+1907). Ożeniony w 1871 roku z Margarethe von der Hagen(*1845-+1932) miał syna Nicolausa hrabiego zu Dohna-Schlodien(*1879-+1956). Razem z Sowinami(Ober-Eulau) wchodziły w skład Iławy-Eulau.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-zachodniej części wsi przy ulicy Zamkowej pozostałości po założeniu dworskim.

Iławka-Szprotawa 1921, lubuskie