WITOSZYN DOLNY /Nieder Hartmansdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Wymiarki powiatu żagańskiego wymieniana w roku 1346. W latach 1405-1427 wieś należała do rodu von Kottwitz. W 1414 roku część wsi była lennem rodu von Koschmann, którą przejęłą rodzina von Kottwitz. W 1444 roku wzmiankowany Hans von Kottwitz. W latach 1445-1449 wieś należy do rodziny von Knobelsdorff– wzmiankowany Claus von Knobelsdorff. W latach 1451-1571 wieś jest własnością rodu von Melhose z pobliskich Wymiarek. W 1454 roku część gruntów przykościelnych sprzedali książętom żagańskim. Od 1571 roku wieś należy do rodziny von Schellendorf z Lutynki. Od 1595 roku dobra są w rękach rodu von Dyhrn z Niemstowa. Po 1617 roku majątek stanowi własność miasta Żagania a od 1625 roku jest w posiadaniu rodu von Unruh z Międzychodu. Posiadali dobra do 1650 roku. Od 1650 do 1945 roku należała do właścicieli Żagania.

WIEŻA MIESZKALNA

Przypuszcza się, że budowniczymi wieży była rodzina von Knobelsdorff lub von Melhose/Mehlhosen/. Na sztychu L.D. von Schatzberga z XIX wieku widoczna trzykondygnacyjna wieża mieszkalna, murowana na planie prostokąta, kryta dwuspadowym, wysokim dachem z przybudówkami. Pozostałości wieży były jeszcze widoczne przed 1945 rokiem w postaci resztek piwnic, resztek murów i fosy.

witoszyn-dolny-1929-lubuskie