SĘKOWICE /Schenkendorf/

Niewielka wieś położona w powiecie gubińskim. Pierwsza wzmianka pojawia się w 1300 roku, wg innych autorów w 1301 lub dopiero w 1347 roku(Schenkendorf). Prawdopodobnie już w XIII/XIV wieku była własnością von Schenken von Landsberg(von Schenckendorff). W latach 1472-82 wieś w posiadaniu rodu von Wesenburg(Wesenborg). Przez krótki okres czasu własność miasta Gubin(ok.1489).  Później w posiadaniu rodu von Kӧckritz(1489-1512- część podaje 1523r), a  w 1512 roku zakupiona przez Georga von Schlabrendorff, dawnego mistrza zakonu joannitów. Po śmierci Georga von Schlabrendorff przechodzi w ręce zakonu joannitów, dzierżawiona przez rodzinę von Arnim. Zakon  joannitów posiada wieś do 1811 roku, do kasacji zakonu. Po 1811 roku rozparcelowanie gruntów majątku między miejscowych chłopów. Od 1813 roku wieś królewska. W 1879 roku majątek należał do miasta Forst. W 1896 roku majątek należący do państwa obejmował 172,77ha gruntów. Administratorem był niejaki Tiede. W 1914 roku majątek obejmował 98ha gruntów i należał do państwa. W 1929 roku nadal domena państwowa z areałem 173ha.

WIEŻA RYCERSKA                     

Trudno dziś wskazać kiedy zbudowano i kto był budowniczym wieży na terenie wsi. Wiadomo, że podczas działa wojennych wojny trzydziestoletniej doszło do zniszczenia założenia wraz z kościołem. Pozostałością po założeniu są mury zewnętrzne wieży do wysokości pierwszego piętra, z zachowaną piwnicą o sklepieniu kolebkowym oraz dwoma otworami okiennymi. Na samym wzgórzu poza wieżą rycerską znajdowały się inne budynki, dzisiaj trudne do zidentyfikowania. Prawdopodobnie są to pozostałości miejscowego majątku, do którego wiodła brama, której pozostałością są dwa murowane słupy widoczne na zdjęciu

sekowice-1933-lubuskie