SĘKOWICE /Schenkendorf/

HISTORIA WSI

Niewielka wieś położona w powiecie gubińskim. Pierwsza wzmianka pojawia się w 1300 roku, wg innych autorów dopiero w 1347 roku. Prawdopodobnie już w XIII/XIV wieku była własnością rodziny von Schenken. W latach 1472-82 wieś w posiadaniu rodu von Wesemburg(Wezenborg). Przez krótki okres własność miasta Gubin(ok.1489).  Później w posiadaniu rodu von Kӧckritz(1489-1512), a  w 1512 roku zakupiona przez Georga von Schlabrendorff, dawnego mistrza zakonu joannitów. Po śmierci Georga von Schlabrendorff przechodzi w ręce zakonu joannitów, dzierżawiona przez rodzinę von Arnim, Zakon  joannitów posiada wieś do 1811 roku, do kasacji zakonu. Po 1811 roku rozparcelowanie gruntów majątku między miejscowych chłopów.

WIEŻA RYCERSKA                     

Trudno dziś wskazać kiedy zbudowano i kto był budowniczym wieży na terenie wsi. Wiadomo, że podczas działa wojennych wojny trzydziestoletniej doszło do zniszczenia założenia wraz z kościołem. Pozostałością po założeniu są mury zewnętrzne wieży do wysokości pierwszego piętra, z zachowaną piwnicą o sklepieniu kolebkowym oraz dwoma otworami okiennymi.

sekowice-1933-lubuskie