NIESULICE /Blankensee/

Istnieje podejrzenie, że w 1267 roku książę Bolesław Pobożny (1224/27-1279) wybudował gród w Niesulicach należący do Gniewomira, syna Trzebiesława, kasztelana zbąszyńskiego. Gniewomir był również właścicielem pobliskiego Kupienina koło Świebodzina. W XIV wieku była własnością joannitów z Łagowa. W 1466 roku we wsi dobra posiadał Kacper Dere, dziedzic „in Nyeslussko”. W 1681 roku lenno posiadał ród von Knigge. W 1791 roku mowa o folwarku. Podział wsi na część należącą do zamku świebodzińskiego oraz część należącą do cysterek trzebnickich. Po sekularyzacji dóbr zakonnych w 1847 roku dobra zakupują bracia Pӓch: Oswald Ferdinand z Przełaz, Friedrich August z Zagórza i Johanna Georga z Witynia. Tutaj znajdowała się siedziba właściciela, porucznika Pӓch(1854). Później własność szambelana dworu carskiego, barona Alexandra von Balascheff(Balachoff) a dzierżawcą był niejaki Neumann. W 1879 roku jego majątek obejmował 783,20ha gruntów. W 1896 roku będąc jeszcze w rękach barona majątek obejmował 798ha gruntów a dzierżawcą był Plass.  W 1898 roku własność Josefa Stern, wymienionego w spisie właścicieli w 1907 roku. Joseph Stern był berlińskim bankierem, posiadał majątek w Przełazach, Błoniach i Kalinowie.   Później dobra należały do hrabiów zu Castell und zu Rüdenhausen. W 1914 roku majątek obejmował 791ha i należał do hrabiego Wolfganga Friedricha zu Castell-Rüdenhausen(zm. 1930). W 1929 właścicielem majątku o powierzchni 785ha był Wilhelm hrabia zu Castell-Rüdenhausen.

ZAMEK

Na półwyspie Jeziora Niesłysz, na niewielkim zalesionym wzniesieniu znajdują się pozostałości grodziska z VII- VIII w. z resztkami budowli z XIII w, Wzgórze nosi nazwę „zamek zbójecki”. Prawdopodobnie właścicielami zamku byli joannici z Łagowa, którzy przez ponad dwieście lat szerzyli krwawy terror wśród okolicznej ludności. Stąd też nazwa wzgórza „zamek zbójecki”. Samo założenie ma kształt stożkowatego nasypu na planie owalu o wymiarach 45×60 m i wzniesionego na wysokość 6-8 m nad poziom fosy.

ZESPÓŁ DWORSKI

Przy głównej drodze, na wysokości obecnej ulicy Spacerowej położony był zespół dworski. Obecnie bez śladu po założeniu.

niesulice-1938-lubuskie

 niesulice-1938-2-lubuskie