NIESULICE /Blankensee/

 ZAMEK

Na północnym brzegu jeziora Niesłysz, na naturalnym zalesionym wzniesieniu na terenie półwyspu pozostałości grodziska z VII-VIII wieku. Przeprowadzone badania archeologiczne wykazały wykorzystanie tego miejsca w XIII wieku na budowę zamku. Prawdopodobnie właścicielami zamku byli joannici z Łagowa, którzy przez ponad dwieście lat szerzyli krwawy terror wśród okolicznej ludności. Stąd też nazwa wzgórza “zamek zbójecki”.

Założenie w postaci stożkowatego nasypu założonego na planie owalu o wymiarach 45x60m, wyniesionego około 6-8m ponad poziom fosy, prawdopodobnie powstałego na starszym założeniu.

 HISTORIA WSI

Niewielka wieś w gminie Skąpe, powiatu świebodzińskiego leżąca nad jeziorem Niesłysz. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w XIV wieku, kiedy to staje się własnością joannitów z Łagowa. Przeprowadzone badania archeologiczne w latach 60-tych i 80-tych odkryły ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza, z VI i VII wieku w postaci grodziska nad jeziorem. Po sekularyzacji dóbr zakonnych dobra zakupują bracia Pӓch(1847). Tutaj znajdowała się siedziba właściciela, porucznika Pӓch(1854). Później własność barona von Balascheff. W 1898 roku własność Josefa Stern, będącego na początku XX wieku właścicielem majątku w pobliskich Przełazach, później hrabiów von Castell zu Castell und zu Rüdenhausen.

niesulice-1938-lubuskie

 niesulice-1938-2-lubuskie