NOWY ZAGÓR /Boberhöh ,Deutsch Sagar/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1300 roku oraz w 1305 roku(Sagor theutonicale). W 1496 roku Hans von Knobelsdorff[1] otrzymał wieś w lenno od margrabiego Jana. W 1530 roku wieś zamieszkują bracia Christoph i Nickel von Knobelsdorff[2]. W 1600 roku właścicielem dóbr był Heinrich von Knobelsdorff. W 1626 roku właścicielem dóbr był Zachariasz von Knobelsdorff[3]. Byli również właścicielami majątku w pobliskich Dąbkach. W 1713 roku dwa majątki należące:1-szy do Hansa Georga von Knobelsdorff. Miał dwóch synów. Jego brat, Zacharias był zarządcą w majątku Wałowice k. Gubina należącego do hrabiego von Rӧdern. 2-gi należał do kapitana von Bomsdorf. W 1718/19 roku dwa majątki należące: 1-szy do królewskiego leśniczego Hansa Georga von Knobelsdorff, 2-gi do Otto Friedrich von Oppel. Prawdopodobnie na początku XIX wieku doszło do rozdziału majątków. Właścicielem dóbr od 1829 roku w Nowym Zagorze była rodzina Hanko. Posiadali majątek w 1857 roku. W 1879 roku dobra należały do Carla Sittig i obejmowały 328,03ha gruntów. W 1885 roku majątek w rękach rodziny Thilo. Zakupienie majątku w 1887 roku przez Wilhelma barona von Rheinbaben(zm.1891r.) ponownie połączyło oba majątki. Majątek baronów von Rheinbaben w 1896 roku obejmował 324ha gruntów.  Z rodu von Rheinbaben wymieniony również Eugen(1903, zm.1918r.). W 1914 roku majątek obejmował 225ha gruntów i należał do Dr.jur. Wilhelma barona von Rheinbaben(ur.1884r.), którego majątek w 1929 roku obejmował 225ha gruntów.

Nowy Zagor - dwor

nowy-zagor-zalozenie-folwarczne

 

 

 

 

 

Przy kościele znajdował się majątek ziemski z dworem, parkiem i zabudowaniami gospodarczymi. Pozostałością resztki parku krajobrazowego.

nowy-zagor-1933-lubuskie