WĘGLINY /Oegeln/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają X wieku, mimo że wzmiankowana dopiero w 1457 roku(Ogelin). W 1457 roku była własnością benedyktynek gubińskich. Później stała się własnością rodziny von Dallwitz i von Wiedebach wymienionych w 1527 roku. Około 1541 roku zakupiona przez Heinricha von Polenz, założyciela folwarku. Rodzina von Polenz posiadała dobra do 1600/1602 roku. W latach 1602-1607 własność miasta Gubin. Później dość częste zmiany właścicieli- von Wiedebach(1607, 1608), von Pilgram(1625, 1637), von Kleist(1669, 1676- w tym roku mowa o majątku z siedzibą dworską), von Burgsdorf(1705, 1752), von Maxen(1752, 1764), von der Wenge gen. Lambsdorff– z tego rodu wymieniony Paul Georg zmarły w 1793 roku, von Carlowitz– wymieniony Karl Wilhelm zmarły w 1806 roku, von Lindenau(1802, 1810-1823). Od 1823 roku do 1945 roku dobra są w rękach hrabiów von Brühl– wymieniany Friedrich Stephan urodzony w 1819 roku oraz Friedrich Joseph von Brühl. W 1879 roku majątek obejmował wraz z Wielotowem 596,17ha gruntów. W 1896 roku majątek o areale 596ha należał do hrabiego Friedricha von Brühl. Administratorem majątku był niejaki Weise. W 1914 roku majątek obejmował 444ha, w 1929 roku  434ha i należał do hrabiego Friedricha Josepha von Brühl z Brodów. W skład majątku wchodził folwark Wielotów(Weltho).

ZESPÓŁ DWORSKI

We wschodniej części wsi znajdował się majątek dworski. Pozostałością po założeniu jest 1,5 ha park krajobrazowy oraz resztki zabudowań gospodarczych.

PAŁACYK MYŚLIWSKI

Pałacyk myśliwski, zwany „Domkiem Górskim”, barokowy, zbudowany w XVIII wieku. Murowany z cegły, dwukondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta, z wydatnymi trójbocznymi ryzalitami na osi dłuższych boków. Dach czterospadowy, mansardowy. Od 1924 roku zaadoptowany na schronisko młodzieżowe.

wegliny-1911-lubuskie