WIELOTÓW /Weltho/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1459 roku. Początkowo była to własność klasztoru benedyktynek w Gubinie. W latach 1562-1599 własność rodu von Polenz. Kolejnym właścicielem stało się miasto Gubin(1602-1607). Później stanowiła własność rodów: von Wiedebach(1607, 1620), von Pilgram(1625,1637), von Kleist(1669, 1676), von Burgsdorf(1723, 1746), von Maxen(1760), von Lindenau(1810-1823). Od 1823 roku do 1945 roku własność hrabiów von Brühl. Na początku XX wieku we wsi istniał niewielki majątek liczący 202 ha gruntów.

wielotow-1911-lubuskie