WOJNOWO /Reckenwalde/

Wieś położona w gminie Kargowa powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Wzmiankowana dopiero w 1623 roku. Do 1796 roku stanowiła własność cystersów z Obry. Po sekularyzacji dóbr kościelnych, Wojnowo otrzymał Alexander hrabia von Unruh, właściciel Kargowej. W 1839 roku sprzedają wieś miastu Sulechów. W 1853 roku majątek kupuje Gottfried Wilhelm Benedickt Bӧmack(Bӧhmack). Prawdopodobnie już od 1872 roku majątek jest własnością Juliusa Heimanna Wasser. Po jego śmierci w 1905 roku dobra dziedziczy jego syn, Jesua Wasser, który sprzedał majątek Aschwinowi baronowi von Sierstorpff-Cramm. Po jego śmierci w 1909 roku majątek przechodzi w ręce córki, Armgard(ur.1883), od 1908 roku rozwiedzionej z Bodo hrabim von Oeynhausen. Dnia 08.02.1909 roku uzyskała tytuł hrabiny von Biesterfeld. Miesiąc później wychodzi za mąż za Bernharda księcia zur Lippe(1872-1934), brata Leopolda IV, 6-go księcia zur Lippe, hrabiego zu Biesterfeld, hrabiego zu Schwalenberg i Sternberg, dziedzicznego burgrabiego Utrechtu. Posiadali 2-ch synów: Bernhard Leopold hrabia von Biesterfeld(29.06.1911-01.11.2004r), od 1937 roku mąż następczyni tronu, późniejszej królowej Holandii, Juliany von Oranien-Nassau(1948-1980), drugi syn Ernst Aschwin(13,06,1914-14.05.1988) hrabia von Biesterfeld. W 1916 roku otrzymują tytuły książęce- zur Lippe-Biesterfeld. Od 1919 roku zamieszkują w majątku w Wojnowie.  Po śmierci księcia w 1936 roku pałac zamieszkiwała księżna Armgard do 1944 roku. W tym roku pałac zajęło SS. Po 1945 roku pałac zaadoptowany na sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci. Obecna nazwa to Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie. Budynki folwarczne stanowią własność prywatną. Spichlerz został zaadoptowany na kaplicę p.w.MB Częstochowskiej. Stąd pochodzi Jan Cichy(1878-1957) wybitny działacz narodowy, pogardliwie przez Niemców zwany królem Polaków.

 

Wojnowo, lubuskie

Wojnowo, lubuskie

Wojnowo, pow. babimost, lubuskie

wojnowo-widok-palacu-od-strony-jeziora

wojnowo-lubuskie-3

woynowo-lubuskie

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Na zespół składa się pałac zbudowany w połowie XIX wieku na fundamentach starszej budowli z XVIII wieku. Obok budynki folwarczne-gorzelnia,

wojnowo-palac-2    wojnowo-palac-6 wojnowo-palac-7 wojnowo-palac-9 wojnowo-palac-10 wojnowo-palac-11
wojnowo-palac-13
wojnowo-palac-14 wojnowo-palac-15   wojnowo-palac-19 wojnowo-palac-20

wojnowo-palac-21 wojnowo-palac-22 wojnowo-palac-23 wojnowo-palac-1 wojnowo-palac-3 wojnowo-palac-8

wojnowo-1933-lubuskie

wojnowo-1896-lubuskie