WEŁMICE /Wellmitz/

Wieś położona w gminie Bobrowice powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XIV wieku. Wzmiankowana w 1484 roku(Welmeniz).  Pod koniec XVII i na początku XVIII wieku majątek w rękach rodu von Wegerer– wzmiankowany Carl urodzony w 1690 roku. W 1713 roku majątek posiada Heinrich Otto von Gablenz, właściciel Chocicza, i Górzyna. Wg spisu z 1718/19 roku własność kapitana Franza Wilhelma von Gablenz. Od początku XIX wieku do lat 30-tych XX wieku majątek w posiadaniu rodziny von Beerfelde– wymieniony George Friedrich zmarły w 1799 roku, Adolf zmarły w 1806 roku, Gustav zmarły w 1854 roku, Georg von Beerfelde, zmarły w 1902 roku. W 1879 roku majątek rodu von Beerfelde obejmował 989,06ha gruntów. W 1896 roku majątek o areale 986,50ha był częścią majoratu należącego do rodziny von Beerfelde. W 1914 roku majątek o areale 987ha  wchodził w skład majątku w Lubsku należącym do Gustava von Beerfelde. W 1929 roku majątek o areale  987ha  należał do Dr Meyer ze Starej Wody.

We wsi dwa majątki.  Po założeniu dworskim położonym we wschodniej części wsi pozostał budynek gospodarczy z XIX wieku. Na północnym krańcu wsi resztki drugiego założenia folwarcznego.

welmice-1933-lubuskie