WYSZANÓW /Schwusen/

Wieś położona w gminie Szlichtyngowa powiatu wschowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1277 roku(Wissonowo) w dokumencie sygnowanym przez księcia Przemysła I. W 1307 roku(Villa Stephani) własność rycerza Stefana. Wymieniana kolejno w 1336(Swos), 1386(Swas), 1409(Swoszino), 1528(Schvusch), 1560(Swusyn). Jako właściciel wsi w 1447 roku wymieniany jest Andreas von Pusch, w 1500 roku Bartholomaus von der Heide.  W 1517 roku wieś stanowi własność Kaspra von Braun(e). W 1612 roku wieś posiada Balthasar von Zweck ale już w 1634 roku wymieniany jest jako właściciel wsi Hans Wolff von Rechenberg. W drugiej połowie XVII wieku wieś posiada rodzina von Schlichting– wymieniony Maxymilian Samuel von Schlichting(1660), Augustinus Constantine von Schlichting oraz Samuel Siegfried von Schlichting. Na początku XVIII wieku dobra są w posiadaniu Christiana Rudolpha barona von Lüttwitz(1718,1727). Od 1758 roku wieś posiada Frederick Leonard hrabia von Logau. W 1790 roku majątek posiadała wdowa Anna Theresa von Logau, zmarła w 1809 roku. W latach 40-tych XIX wieku majątek w rękach Friedricha Wilhelma von Egloffstein, który wg projektu Carla H.Knoblauch buduje nowy pałac. W 1866 roku dobra zakupił Alfred Gilka, od 1875 roku Gilka-Bӧtzow. Ostatnim właścicielem dóbr do 1945 roku był Eberhard Gilka-Bӧtzow.

Wyszanów pow.Głogów

Wyszanów, lubuskie

Wyszanów ok.Głogowa woj.lubuskie

Wyszanów pałac

PAŁAC

W pobliżu kościoła stał kiedyś pałac wybudowany (na miejscu starszego założenia) w pierwszej połowie XIX wieku. Pałac zbudowany na fundamentach dworu z przełomu XVII/XVIII wieku. Zbudowany za czasów Friedricha Wilhelma von Egloffstein wg projektu Carla H. Knoblauch, przebudowany przez Alfreda Gilka-Bӧtzow. Po 1945 roku opuszczony, w 1965 roku rozebrany. Pozostały zasypane i zarośnięte piwnice pałacu. W znajdującym się obok rozległym parku naturalistyczno-krajobrazowym zachowały się jeszcze ruiny zdewastowanego mauzoleum grobowego właścicieli majątku.

Wyszanów 1933, lubuskie