WROCISZÓW /Heinzendorf/

Wieś położona w gminie Nowa Sól powiatu nowosolskiego. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w końcu XIII w., ale miejscowość powstała prawdopodobnie kilkadziesiąt lat wcześniej i otrzymała układ ulicówki. W 1287 r. Wrociszów (Heinricivilla) był własnością rycerską kasztelana kożuchowskiego Dietricha von Pesna, w 1295 r. wymienia się jego spadkobiercę Theodora de Pesna. W rękach rodu wieś pozostawała prawdopodobnie do końca XIV w., kiedy przeszła na własność miasta Kożuchowa. W 1405 r. Wrociszów wydzierżawili bracia Hans i Johann Stiefmutter. W 1469 r. Henryk XI potwierdził nadanie wsi miastu Kożuchów. W 1477 r. pojawia się informacja o wymianie między księciem głogowskim Janem II, a kożuchowskim mieszczaninem Hansem Schulzem części łąk między Wrociszowem a Rudnem. We władaniu patrycjatu kożuchowskiego wieś pozostawała do XIX w. – przynależność taką potwierdzają informacje z 1845 r. W tym czasie wieś była własnością miasta Kożuchowa i liczyła 57 domów oraz 358 mieszkańców (16 katolików). We wsi funkcjonowała szkoła ewangelicka, wiatrak, gorzelnia i olejarnia. W 1933 r. wymienia się majątek ziemski, którego właścicielem był Richard Burghardt (w posiadaniu rodziny od 1904 r.)

Wrociszów-dwór

Na południowo-wschodnim krańcu wsi dwór i resztki zespołu folwarcznego.

wrociszow-1933-lubuskie