WRZESINY /Wachsdorf/

Wieś wymieniana w 1300 i 1305 roku. W 1328 roku bracia Ulman i Teodor von Nostitz zakupują wieś od księcia żagańskiego, Henryka. Posiadają tę część wsi do 1559 roku, mieszkając od 1508 roku w pobliskim Chotkowie. Po nich tę część przejmują rody von Schӧnaich, von zu Dohna, von der Schulenburg, von Tschirnhaus, von Redern, von Proskau, jednocześnie właściciele pobliskiego Chotkowa. Drugą część wsi w latach 1438-42 posiadał wymieniony Hintcze von Promnitz. Po rodzinie von Promnitz dobra dwukrotnie były w rękach cesarza, później rodziny von Kӧnigsberg oraz von Schӧnaich(1573). Kolejna część wsi należała do rodu von Rothenburg, później hrabiów von Schaffgotsch z Miodnicy(1439), Janicke von Landeskron(1445), von Pirser(Pirsch?1445) oraz wdowy po nieznanym nam przedstawicielu rodu von Landeskron(1588-1604). Kolejno należała również do: von Niebelschütz(1604), von zu Dohna, do cesarza(1604), von zu Dohna(1605). Do 1945 roku właścicielem wsi i folwarku było miasto Szprotawa.

WIEŻA MIESZKALNA

Prawdopodobnie rodzina von Nostiz na terenie wsi zbudowała wieżę mieszkalną na wyniesieniu ziemnym, otoczoną fosą i wałem, której pozostałości były czytelne w XIX wieku. Może pozostałości wieży zostały wkomponowane w fundamenty dworu widocznego na pocztówce?

Wrzesiny - dwór pow. Żagań001

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi w pobliżu kościoła zespół dworski, na który składa się: dwór oraz zabudowania gospodarcze.

wrzesiny-1901-lubuskie