WRZESINY /Wachsdorf/

Wieś wymieniana w 1300 i 1305 roku. W 1328 roku bracia Ulman i Theodor von Nostitz zakupują wieś. Rodzina von Nostitz posiada wieś do 1559 roku, mieszkając od 1508 roku w pobliskim Chotkowie. Wieś podzielona na dwa działy majątkowe od XVI wieku. Majątek I po rodzinie von Nostitz przejmują właściciele pobliskiego Chotkowa: von Schӧnaich, von zu Dohna, von der Schulenburg, von Tschirnhaus, von Redern, von Proskau. Majątek II w latach 1438-42 posiadał Hintcze von Promnitz. Po rodzinie von Promnitz dobra dwukrotnie były w rękach panującego, później rodzin: von Kӧnigsberg oraz von Schӧnaich(1573). Majątek II po 1573 roku połączony z majątkiem I. Majątek III należał do rodu von Rothenburg(1439), później hrabiów von Schaffgotsch z Miodnicy(1439), Janicke von Landeskron(1445), von Pirser(Pirsch?1445) oraz wdowy po nieznanym nam przedstawicielu rodu von Landeskron(1588-1604), von Niebelschütz(1604), von zu Dohna, do cesarza(1604), von zu Dohna(1605). Po 1605 roku włączony do majątku I-go. Do 1945 roku właścicielem wsi i folwarku było miasto Szprotawa. Wg spisu właścicieli ziemskich w 1869 roku majątek wielkości 269 ha dzierżawiła rodzina Lips. W 1905 roku dzierżawcą dóbr był F.Merres, posiadający dobra w 1910 roku. W 1937 roku dobra dzierżawi F.Junghans.

WIEŻA MIESZKALNA

Prawdopodobnie rodzina von Nostiz na terenie wsi zbudowała wieżę mieszkalną na wyniesieniu ziemnym, otoczoną fosą i wałem, której pozostałości były czytelne w XIX wieku. Może pozostałości wieży zostały wkomponowane w fundamenty dworu widocznego na pocztówce?

Wrzesiny - dwór pow. Żagań001

ZESPÓŁ DWORSKI

W pobliżu kościoła zespół dworski, na który składa się: dwór oraz zabudowania gospodarcze.

wrzesiny-1901-lubuskie