WAŁOWICE /Wallwitz/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1452 roku(Walewitz). Później jeszcze kilkakrotnie wymieniany w latach: 1486((Walwitz), 1527(WWalwicz).  W XV i XVI wieku była własnością rodu von Pilgrim(1452, 1527, 1538). W latach 1598-1753 należała do rodziny von Polenz. W 1713 roku własność hrabiego von Rӧdern. Majątkiem zarządzał Zacharias von Knobelsdorf, którego brat był właścicielem majątku w Nowym Zagorze k. Krosna O. W latach 70-tych XVIII wieku właścicielem dóbr była rodzina von Briesen(1776). Posiadali majątek jeszcze na początku XIX wieku. W latach 20-tych XIX wieku dobra są w posiadaniu rodu von Kӧpstein(1828). Wymieniana również rodzina von Stein(1830.1853). Od 1854 roku właścicielem zostaje rodzina Heinze(1857). W 1879 roku majątek o areale 402,14ha należał do niejakiego Lehmann. W 1896 roku majątek o powierzchni 161,10ha należał do O.Fleischer. Na początku XX wieku majątek jest w rękach rodziny Fleischer(1903). W 1914 roku majątek obejmował 161ha gruntów i należał do niejakiego Manegold.

PAŁAC

Na wzgórzu po wschodniej stronie od centrum wsi w XIX wieku został zbudowany pałac w stylu neogotyku angielskiego. W trakcie działań wojennych uszkodzony. Rozebrany w latach 50-tych.

Wałowice-gm.Torzym, pow. Krosno Odrz, lubuskie

Wałowice-pałac

walowice-pow-gubin-lubuskiewalowice-palac

ZESPÓŁ DWORSKI

W północno-wschodniej części wsi położony był zespół dworski, po którym pozostały budynki gospodarcze i dwór?

walowice-dwor

walowice-1938-lubuskie