WITASZKOWO /Vettersfelde/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1451 roku(Veterssfeld). Od XV wieku dwa działy majątkowe. Należała do rodów: von Kalckreuth(1451, 1452, 1527), von Sehlstrang(1527, 1544), von der Heide(1452, 1527, 1543, 1575, 1577). Majątek A w czasach późniejszych należał do właścicieli Starosiedla- von Dallwitz(1608-1798, hrabiów von Thermo(1798, 1810, 1823), von Heldreich(1853-1876). Drugi majątek B należał do właścicieli Gębic- von Zeschau(1578), von Lӧben i von Grünberg(1579), von Lӧben(1621), książąt von Schonaich-Carolath-Beuthen- scalenie majątku, który posiadali do 1945 roku. 

witaszkowo-1911-lubuskie