WITYŃ /Witten/

Wieś położona w gminie Świebodzin powiatu świebodzińskiego. Wieś wymieniana w 1236 roku. W XIV wieku należała do rodu von Seydlitz. Możliwe, że w wiekach późniejszych właścicielami wsi byli właściciele Rzeczycy. W 1541 roku właścicielem wsi był Hans von Luck und Witten. W XVIII wieku majątek jest w posiadaniu rodu von Troschke und Rosenwerth– wymienieni Maximilian Gottlob i Siegmund Friedrich von Troschke und Rosenwerth. W XIX wieku majątek posiada rodzina von Sommerfeld(1828). Na początku XX wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Paech. Ostatnim właścicielem majątku jest rodzina Wolff.

wityn-2-1944-lubuskieWIEŻA RYCERSKA

Ok.1,5km od centrum wsi Wityń przy drodze do Świebodzina za obecnie istniejącą stacją paliw położona była wieża rycerska. Zbudowana na wschodnim brzegu Jeziora Lubienickiego, w 1319 roku należała do Tamona von Seydlitz. Resztki wieży zachowane w postaci nasypu założonego na planie kwadratu otoczone podwójną fosą, fosy przedzielone wałem o wysokości 10-11m. Część założenia zniszczona budową stacji paliw oraz wykopami rabunkowymi.

wityn-1944-lubuskie

W centralnej części wsi założenie dworsko-folwarczne.