WŁOSTÓW /Nissmenau/

Wieś leżąca w powiecie żarskim, o której pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1381(Nysmenawe) a kolejna w 1494(Nyssmanaw). W tym czasie we wsi swoje majątki miały rodziny: von Wiedebach(1381) oraz von der Seltau. Jeszcze w roku 1584 rodzina von Wiedebach posiadała dobra we wsi. Od XIV do XVIII wieku właścicielami Włostowa była rodzina von Rothenburg(1667, 1723)- wymieniony Siegmund Seyfried i Ernst Moritz von Rothenburg. Po nich majątek był w rękach rodziny Petri(1810). W 1820 dobra zakupuje rodzina Gritzner- wymieniony Adolf zmarły w 1851 roku oraz Adolf Friedrich von Gritzner, zmarły w 1859 roku. Dobra po zmarłym mężu odziedziczyła Sophie Eleonore Gritzner. Po Sophie dobra przejmują rodziny: von Massow- wymieniony August von Massow zmarły w 1882 roku, później von Lucke(1879- 1894-1903)- wymieniony Georg von Lucke. Od 1929 roku majątek w rękach rodziny von Zürn.

Włostów- pałac

wlostow-palac

wlostowwlostow1wlostow2

Pałac wzniesiony w roku 1803, przy wykorzystaniu murów wcześniejszej budowli-dworu obronnego zbudowanego przez rodzinę von Wiedebach. Przybudówki dostawione w końcu XIX wieku. Klasycystyczny, przybudówki neoklasycystyczne. Murowany z cegły, założony na planie czworoboku z nieregularną ścianą północną. Dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Dach zwieńczony drewnianą wieżyczką. Dachy przybudówek także mansardowe. Część pomieszczeń w parterze posiada sklepienia kolebkowo-krzyżowe. W sąsiedztwie pałacu park krajobrazowy z XVIII-XIX wieku.wlostow-1901-lubuskie