WITKÓW /Wittgendorf/

HISTORIA WSI

 Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego po raz pierwszy wymienia w roku 1305. Witków po raz kolejny wymieniany jest około 1346 roku należąc w tym czasie do członka rodu von Nechern. W 1419 roku właścicielem Witkowa jest Franczek von Warnsdorff (1399-1431). Witków odziedziczyli jego trzej synowie: Kaspar, Nickel, Stibor i Hans, który od roku 1452 został panem na Gościszowie. W roku 1447 właścicielem Witkowa był Kaspar von Warnsdorff, w drugiej połowie XV wieku jedynym właścicielem Witkowa pozostaje Nickel. Po nim dziedziczą jego dzieci. Po bezpotomnej śmierci ostatniego z von Warnsdorff, Mikołaja(1548), Witków drogą spadku był w posiadaniu wdowy, później wieś otrzymał arcyksiążę saski Moritz w 1549 roku. Od arcyksięcia kupił wieś książę Fabian von Schӧnaich, kapitan księstwa żagańskiego. Wieś przechodzi na własność rodzin będących właścicielami majątku w Chotkowie. W 1596 roku dobra przejmuje cesarz Rudolf II po śmierci ostatniego z von Schӧnaich-Jana Jerzego i w tym roku sprzedaje on Witków rodzinie von zu Dohna. W posiadaniu rodziny zu Dohna Witków jest do roku 1648, kiedy to umiera ostatni przedstawiciel tego rodu, z klucza chróścińskiego, a po 1711 roku, kiedy to umiera ostatni z rodu von zu Dohna na Śląsku- Karol Hannibal-cały majątek przechodzi w ręce Jadwigi von Tschirnhaus. Wieś należała jeszcze do rodzin von Schulenburg i von Redern. Ostatnimi właścicielami wsi był hrabia von Proskau. W 1730 roku z rąk zadłużonego hrabiego Christopha Georga von Proskau za 165 000 guldenów dobra przejmuje miasto Szprotawa.  W połowie XIX wieku posiadłość z wieżą należała do Kasy Państwowej i była wydzierżawiana.

Witków- zamek498 487 499 505

WIEŻA RYCERSKA

Wieża w Witkowie jest najlepiej zachowaną siedzibą rycerską w województwie lubuskim. Rodowód jej datuje się na XIV wiek i od początku posiada formę dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej wieży, otoczonej fosą, wzmocnionej w późniejszym okresie wałem oraz murami z basztami. Wielokrotnie przebudowywana- za von Warnsdorff(polichromie z XV wieku przedstawiające uroczystości weselne ówczesnego właściciela Nickela von Warnsdorff), za Fabiana von Schӧnaich(zmieniono wystrój wnętrz), za von zu Dohna(wysokość kondygnacji oraz układ okien), w XVII wieku dobudowano budynek mieszczący prawdopodobnie kuchnię. Od 1945 roku do lat 70-tych XX wieku obiekt wraz z folwarkiem należał do Stacji Hodowli Roślin- Siecieborzyce. Od 1978 do 1985 roku prowadzono prace remontowo-badawcze z przeznaczeniem na zajazd. Zamiast zajazdu powstała stacja badawcza Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Obecnie w rękach prywatnych.

ZESPÓŁ DWORSKI
W pobliżu wieży rycerskiej położony jest zespół dworski, na który składa się: dwór oraz zabudowania gospodarcze.

485 486

 

Witków 1901, lubuskie