BOBRÓWKO /Biberteich/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1354 roku, kiedy wymieniono majątek Bebertich należący do Bernharda Boncz(Buntsch) i jego brata. W 1558 roku ostatni z rodu,  Jacob von Buntsch sprzedaje majątek wraz z młynem Bartholdowi von Mandelsloh. Bartel lub Barthold von Mandelsloh  urodził się 25 stycznia 1521 roku. Był synem Karla von Mandelsloh, ożeniony z Sophią von Bülow. Posiadali majątek przez około 100 lat. W XVII wieku majątek w Bobrówku oraz Bielicach należał do rodziny von Selchow, przybyłej w te strony z okolic Poczdamu. W 1633 roku właścicielem Bobrówka był Nicolaus von Selchow, właściciel pobliskich Bielic. Pod koniec XVII wieku dobra kupuje rodzina von Scharovetz. W 1713 roku majątek jest w posiadaniu Christopha von Scharovetz(Scharowetz). Na Ziemi Torzymskiej pojawiają się w drugiej połowie XVII wieku. W 1683 roku Christoph Wedle Scharowetz von Scharowa zakupuje od F.E. von Winning`a Torzym. Od najstarszego z trzech synów Christopha pochodzili Scharowetz zamieszkujący okolicę Torzymia, Krosna Odzrańskiego(1775) oraz osiadła gałąź w Prusach. Sama rodzina pochodziła z Moraw z okolic Ołomuńca. Na przełomie XVIII i XIX wieku dobra są w rękach rodziny von Kalckreuth. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina von Kuhlwein(1828, 1833). W 1857 roku majątek jest w posiadaniu rodziny von Rathenow. Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem dóbr jest rodzina von Rossmann(1903). Do 1945 roku dobra są w rękach rodziny Kortüm.

Bobrówko-pałac

We wsi istniało założenie pałacowe leżące w północno-wschodniej części wsi.

Bobrówko-dwór

bobrowko-1923-lubuskie