BOŻNÓW /Eckersdorf/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Żagań powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1292 roku. We wsi VI działów o różnej własności.

I– Od 1308 roku należał do miasta Żagań. Część tych gruntów od 1230 była własnością augustianów żagańskich.

II– z folwarkiem od 1435 do 1601 roku należała do miasta Żagań, w 1628 roku do księcia von Wallenstein, ponownie w posiadaniu miasta w roku 1634. Od 1670 do 1940 roku w rękach cesarskich. W 1928 roku majątek położony w tej części wsi przejmuje miasto Żagań.

III– w 1300 roku ta część gruntów należała do mieszkańca Żagania o nazwisku Eluglin?, w tym samym roku dobra są w posiadaniu augustianów z Żagania, którzy powiększają swoje dobra w roku 1332 i 1342. W 1439 część ziem sprzedają  niejakiemu Retil(Räthel). Pozostałe grunty należały do zakonników do 1810 roku.

IV– ta część należała do szpitala żagańskiego do 1442 roku,

V– w 1431 roku grunty te należą do rodu von Kittlitz, później podzielono je na: część a- w 1431 roku będące w rękach rodu von Schenckeler, od 1431 do 1476 roku w posiadaniu rodziny Jehe, do 1496 ponownie w rękach baronów von Kittlitz, w 1496 roku zakupione przez miasto Żagań łącznie z dobrami części I. Część b należała do rodziny Beher w 1478 roku i w tym samym roku przechodzi na własność burmistrza Żagania o nazwisku Lodewig. Część c w latach 1439-1478 w rękach rodziny Smed(Schmied), żagańskiego mieszczanina.

VI–  ta część w 1445 roku należała do rodziny Kune z Wrocławia , część należała do rodziny Langenhans w latach 1454-1474, w 1463 w posiadaniu rodu von Goraw(von Gore), w 1474 właścicielem rodzina Retel(Räthel).

Od XVIII wieku miejscowość należąca do księcia żagańskiego Birona, później jego następców, do 1937 roku w rękach rodu de Talleyrand-Perigord.

Bożnów pow. Żagań (2)

Bożnów pow. Żagań (3)

Fragment zabudowań gospodarczych Foto-J.Dubiel 2013r.

Bożnów pow. Żagań (8)

Bożnów pow. Żagań (7)

Bożnów pow. Żagań (10)

Bożnów pow. Żagań (1)

Bożnów pow. Żagań (4)

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W skład założenia wchodzi dwór oraz budynki gospodarcze. Całość położona przy drodze oddzielającej Bożnów od wschodniej części Żagania.

Bożnów 1921, lubuskie