BUKÓW /Buckow/

Wieś położona w gminie Sulechów powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Wymieniana w roku 1434, kiedy dobra we wsi były w posiadaniu mieszczanina sulechowskiego Hinczy. Część dóbr była w posiadaniu Mikołaja von Rothenburg. W XV wieku mowa o rodzinie von Kalckreuth . W 1500 roku wieś należy do rodziny von Hake. Już w XVI wieku pojawia się informacja o dwóch folwarkach: „górnym” i ‘dolnym” w Bukowie. Własność folwarków była w posiadaniu wielu rodów, z których w 1550 roku wymienia się rodziny: von Sackvon Unruh, von Kalckreuth, von Möstichenvon Doberschütz/Dobschütz/von Grünbergvon Braunvon LossowSchillerRichtervon Rakowskyvon Schenckendorff,  W 1628 roku dobra we wsi posiadał Wolf von Knobelsdorff. Na początku XIX wieku we wsi kilka dóbr rycerskich należących do: kapitana von Diebitschbarona von Hanstein, później do rodziny von Finck, która odziedziczyła część dóbr po rodzinie von Unruh, kapitan von Unruh i Pani von Knobelsdorff. Po 1810 roku wieś była podzielona między trzech właścicieli: Steinbarthvon Wangelin von Unruh. W 1828 roku von Unruh miał udziały w 3 majątkach we wsi. Radny Steinbarth posiadał majątek B i C, folwark kościelny należał do kościoła parafialnego z Sulechowa. W roku 1836 wdowa po von Wangelin`ie, właścicielu majątku A sprzedaje swoje dobra Georgowi Wilhelmowi von Finck. W 1852 roku wzmiankowany Hans August baron von Unruh-Bomst. W 1859 roku majątek A wraz z pałacem przejmuje rodzina von Sydow z Kalska. Po śmierci właścicielki z rodu von Sydow, w roku 1868 majątek A zakupuje właściciel fabryki sukna w Sulechowie- Otto Schultz. Od tego roku pałac zostaje wydzierżawiony miejscowemu pastorowi Eduardowi Schade ożenionemu z córką byłego właściciela,  von Finck`a. Po wyjeździe Eduarda Schade z Bukowa w roku 1870, w pałacu zamieszkał sędziwy generał von Puttkamer z córkami- Larissą i Bianką. Dwa lata po jego śmierci w Berlinie(1894) , majątek zostaje zakupiony przez koniuszego von Götzen z majątku ziemskiego Neustadt nad rzeką Dosse. W roku 1910 lub 1911 odsprzedaje on pałac z majątkiem Erichowi Schultz z Wielichowa w powiecie śmigielskim. Z korespondencji Anny Schultz wynika, że pałac był własnością rodziny Schultz w 1911 roku. Przez dwa lata pałac stał niezamieszkany do czasu wynajęcia go w roku 1916 przez Alexandra hrabiego von Hardenberg, który zamieszkał w nim z całą rodziną. W tym czasie Schultz zakupuje pozostałe majątki należące do Hansa Augusta barona von Unruh-Bomst, rodziny von Sydow/wymieniany Lony von Sydow/ oraz do kościoła parafialnego w Sulechowie. Od 1922 roku rodzina Schultz zamieszkała w pałacu w Bukowie. Po śmierci Ericha Schultza majątek odziedziczył jego syn- Erich, który przeprowadził renowację pałacu, w którym zamieszkała jego matka, Maria Schultz. Na mapie z 1933 roku nadal widoczne 3 majątki we wsi: pałacowo-parkowe oraz dwa dworsko-folwarczne. Majątek C położony na północnym krańcu wsi należał do rodziny von Sydow(wymieniony Lony von Sydow) do 1945 roku. W obrębie niewielkiego majątku dwór.

Kalckreut

Sack II (2)

Sack I (2)

Grunberg (4) Braun (6)Grunberg (3)Sack (3)Dobschutz (5)

Lossow (3)Schenckendorff

Diebitsch (5)

Hanstein

Wanglin

Unruhe (3)Fink (4)

von Sydow

Puttkammer 1

Goetzen

Hardenberg II (3)

Bukow powiekszenie

Bukow- palac

 

 

 

 

 

We wsi istniały trzy założenia dworskie. Omawiane to założenie A.

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pałac zbudowany przez Georga Wilhelma von Finck w roku 1849. Po 1859 roku założony został ogród. W 1931 roku remont pałacu. Zbudowany na planie litery “U”, główny korpus dwukondygnacyjny z czterokondygnacyjną wieżą. Wewnątrz budynku zachowany oryginalny wystrój i wyposażenie:dekoracje sztukatorskie ścian, sufitów, stolarka drzwi i okien, posadzki i podłogi. Po 1945 roku pałac w użytkowaniu przez PGR. Obecnie w pałacu mieści się szkoła.

MAJĄTEK B zwany Kościelnym

Majątek B należący do kościoła parafialnego w Sulechowie.

Buków, lubuskie