BUSZÓW /Büssow/

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Pierwszy raz wymieniona w 1337 roku. Założycielem wsi był rycerz von Mortzin(Morsin). W 1354 roku właścicielem wsi zostaje Betkin von der Osten z Drezdenka. Miejscowość  należała również do rodu von Sanitz, von Papstein i von Brand z Dankowa.  Pod koniec XV wieku Buszów jest w posiadaniu rodu von Wreech. Z tego rodu wymienia się generała kawalerii Joachima Friedricha von Wreech(1650-1724) oraz Ludwiga Alexandra hrabiego von Wreech, zmarłego w 1795 roku. Pod koniec XVIII wieku dobra przechodzą w ręce Georga Friedricha von Wulffen. W 1810 roku majątek zakupiony przez Carla Heinricha Augusta hrabiego von Lindenau(21.02.1755-11.08.1842). W 1817 roku dobra zakupił niejaki Karl Friedrich Weigel z Oranienburga i wydzierżawił majątek rodzinie Bieler, która od 1819 roku stała się właścicielem majątku w Buszewie i Macharach. Posiadali majątek do lat 20-tych XX wieku.  W 1879 roku majątek O. Bieler obejmował 1846ha gruntów a w 1896 roku 1907ha gruntów. Od 1910 roku majątek posiadał Oscar Huldschinsky(*16.11.1846-+21.09.1931), berlińczyk, przedsiębiorca zaangażowany w przemysł węglowy i stalowy na Górnym Śląsku, kolekcjoner dzieł sztuki, teść Maxa Friedheima, właściciela Smolnicy. Przed 1914 rokiem majątek zakupiony przez Felixa Busch(*18.08.1871-+16.08.1938), starosty powiatowego, syna Justusa Friedlӓndera, konsula niemieckiego w Stambule. W 1914 roku majątek o powierzchni 2006ha. W 1929 roku jako właścicielem majątku  jest  Dr Felix Buscha, sekretarza stanu w stanie spoczynku, którego majątek obejmował 2006ha gruntów.  W skład majątku wchodził folwark Puszczykowo(Kӓuzchenburg). W 1933 roku przymusowa sprzedaż majątku.

von der Osten (5)von der Osten (4)

 PapsteinSanitz 2WulffenWreech

LindenawBrandt

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

Pozostałością po założeniu jest zdziczały, zaniedbany park krajobrazowy o pow.ok. 2 ha oraz resztki zabudowań folwarcznych.

 Buszów2Buszów1Buszów3Buszów4

WILLA

Naprzeciwko parku stylowa willa prawdopodobnie z początku XX wieku.

Buszow- dwor

buszow-1893-lubuskie