BYTNICA/Beutnitz/

Bytnica widok ogólny

HISTORIA WSI BYTNICA

Wieś  położona w powiecie krośnieńskim. Wzmiankowana w 1308 roku, w 1329 roku znalazła się we władaniu księcia Henryka Śląskiego. Już wówczas odgrywała ona istotną rolę strategiczną wraz z zamkiem położonym na wzniesieniu pomiędzy dwoma jeziorami. W 1429 roku Wacław, książę śląski, do którego należało wówczas Krosno Odrzańskie i Świebodzin, oddaje w lenno zamki w Bytnicy i Bobrowicach Ottonowi von Landsberg i Bartoszowi von Wezenborg. Zamek w Bytnicy wymieniany jest w związku z wojną sukcesyjną o księstwo głogowskie. Od 1469 roku Bytnicy należała do Mikołaja i Jana Grünbergów(Grünebergów), część do braci Worszen. W 1477 roku książę Jan II Żagański zdobył zamek niespodziewanym atakiem. Od 1514 roku wieś należy do Grünbergów(Grünebegrów). Niezależnie od tego jedna część wsi znajduje się już we władaniu rodziny von Rothenburg od 1501 roku. Później miejsce Grünbergów(Grünebergów) zajmuje ród von Löben. W 1513 roku wymieniany jest Casper von Sack. W XVI wieku Rothenburgowie umacniają władzę zakładając nieopodal starej wioski miasto Nową Bytnicę. Po wygaśnięciu rodu von Rothenburg w XVIII wieku w roku 1786 Bytnicę wraz z Grabinem, Dobrosułowem, Sycowicami i Gryżyną za 442.000 talarów kupił książę kurlandzki Piotr Biron. Po śmierci Piotra Birona dobra dziedziczy jego córka Maria Luiza Paulina/19.02.1782-08.01.1845/, która 26 kwietnia 1800 roku poślubiła Friedricha Hermanna Ottona księcia von Hohenzollern-Hechingen/22.07.1776-13.09.1838/, z szwabskiej linii Hohenzollernów. Po jej śmierci dobra dziedziczy jej najstarszy syn, Friedrich Wilhelm Paul Hermann Karol Konstantin Tassilo książę Hohenzollern-Hechingen/16.02.1801-03.09.1869/, ostatni męski potomek tej rodziny. Był dwukrotnie żonaty. 22 maja 1826 roku poślubił Hortense Eugenie Napoleone księżniczkę von Leuchtenberg/23.12.1808-01.09.1847/, córkę Eugene`a de Beauharnais, wicekróla Włoch, księcia von Leuchtenberg, pasierba Napoleona I, i jego żony Augusty de Baviere, księżniczki bawarskiej z domu Wittelsbach. Małżeństwo było bezdzietne. Z nieformalnego, przedślubnego związku księcia Friedricha z Sophie Scherer, służącą na dworze w Hechingen, pochodziła córka Ludowika Sophia Scherer/24.08.1824-12.05.1884/, zamężna z Rudolfem Ehrenberg. Staraniem księcia małżonkowie otrzymali tytuł szlachecki połączony z nazwiskiem Edler von Ehrenberg. Dnia 13 listopada 1850 roku książę zawiera morganastyczny związek małżeński z Amalie Sophie Karoline Adelheid baronówną Schenk von Geyern/18.07.1832-29.07.1897/, swą dawną garderobianą, córką Karla Friedricha Ludwiga Ernsta barona Schenk von Geyern. Aby zatuszować skandal otrzymuje ona tytuł hrabiowski tytułując się odtąd jako „hrabina von Rothenburg’, podobnie jak wszystkie jej dzieci zrodzone ze związku z księciem. Po jego śmierci dobra w Bytnicy przechodzą na Friedricha Wilhelma Karla/19.02.1856-1912/, najstarszego syna, hrabiego von Rothenburg. Bytnica jest w posiadaniu von Rothenburgów do 1945 roku

WezenborgGrunberg (3)Grunberg (4)RotenburgkLoeben (6)Sack II (2)Sack I (2)

 

 

 

 

Sack (3)

Biron herb książęcy (2)

Hohenzollern-Hechingen

Rothenburg (6)

Bytnica- ok. Krosna Odrz.- palacBytnica- palacBytnica pałac

ZAMEK

Zamek w Bytnicy wzmiankowany w XIV wieku miał znaczenie obronne. Nic nie wiemy o jego wyglądzie. W XVIII wieku wzniesiony został przez rodzinę von Rothenburg pałac na zrębach dawnej warowni, z której przetrwały monumentalne mury piwnic wraz z przykrywającymi je sklepieniami. Przebudowany w 1808 roku w duchu klasycyzmu. W tym czasie założono park krajobrazowy. Po 1945 roku szkoła.

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

Bytnica-dwór, lubuskie

W części wschodniej wsi w otoczeniu kompleksu leśnego położony był zespół dworsko-folwarczny, którego pozostałością są budynki gospodarcze.

Przy drodze głównej, na wprost kompleksu dworsko-folwarcznego stoi do dzisiaj pałacyk myśliwski.

Bytnica dwór

Bytnica 1896, lubuskieBytnica, lubuskie