BŁONIE/Blankfeld/

Wieś leżąca w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XIV wieku, która należała do joannitów z Łagowa. W 1681 roku lenno posiadała rodzina von Knigge. W 1791 roku mowa o folwarku. Dobra należały do cysterek trzebnickich. W 1847 roku majątek zakupiony przez braci: Oswalda Ferdinanda Paech z Przełaz, Friedricha Augusta Paech z Zagórza i Johanna Georga Paech z Witynia stanowiąc ich współwłasność. W 1879 roku majątek o powierzchni 202,40ha należał do szambelana dworu carskiego, barona Alexandra von Balachoff a dzierżawcą był niejaki Neumann. W 1896 roku majątek barona obejmował 203ha gruntów. Dzierżawcą był I.Chrestin. W 1903 roku właścicielem majątku jest bankier berliński Joseph Stern. Prawdopodobnie za jego czasów zbudowano pałac. Kolejnym właścicielem był Otto Rieck, od którego w 1910 roku majątek zakupił Wolfgang Fryderyk hrabia von Castel zu Castell und zu Rüdenhausen. W 1914 roku majątek obejmował 210ha i należał do hrabiego Wolfganga Friedircha zu Castell-Rüdenhausen. W 1929 roku właścicielem majątku o areale 196ha był  P.Rzegotta (Rzegota, Żegota?).

W północno-zachodniej części wsi znajduje się zespół pałacowo-folwarczny powstały w latach 1910-1925. Pałac zbudowany w 1910 roku, obecnie nieużytkowany, o zróżnicowanej bryle, główny korpus na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, pokryty dachem dwuspadowym.

Błonie 1938, lubuskie