BOBOWICKO /Bobelwitz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie i powiecie międzyrzeckim, wzmiankowana w 1257 roku. Należała do wielu rodów: w XV wieku była w posiadaniu rodziny Watów, z rodu Samsonów, w XVI wieku do Jerzego Nadelwicza Kręskiego za którego sprawą Bobowicko stało się znaczącym ośrodkiem arian polskich, w którym odbyło się szereg zjazdów arian polskich. Drogą sukcesji wieś przechodzi kolejno w ręce rodu von Seydlitz, von Kalckreuth, von Dziembowskich, w rękach których pozostawał do 1945 roku. Od 1945 roku użytkowany przez Technikum Rolnicze, w 1971 roku po pożarze przeszedł gruntowną renowację, w 1996 roku sprzedany prywatnemu właścicielowi. Obecnie oczekuje na kolejnego właściciela.

Bobowicko, lubuskie

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Na wysokim brzegu jeziora wznosi się pałac, zbudowany dla Dziembowskich herbu Pomian w drugiej połowie XVIII wieku, wzniesiony na miejscu dworu o konstrukcji ryglowej, który posadowiony był na jeszcze starszej budowli, fragmenty której widoczne są w piwnicach. Pałac, barokowy, przebudowany w XIX i XX wieku, na planie wydłużonego prostokąta. Nakryty dachem mansardowym parterowy z mieszkalnym poddaszem. We wschodniej elewacji ogrodowej facjata zwieńczona trójkątnym tympanonem z kartuszem herbowym. Po bokach lukarny, część środkowa elewacji ogrodowej flankowana parterowymi, małymi, prostokątnymi ryzalitami. Przy elewacjach od zajazdu i od ogrodu tarasy. Ostatnie zmiany w pałacu wprowadzone zostały przez Zygmunta Fryderyka Leonarda von Dziembowskiego w latach 10-tych XX wieku wzbogacając bryłę w elementy secesyjne. Prawdopodobnie w tym czasie w tympanonie fasady umieszczono herb Dziembowskich- Pomian.

DSC_0397

DSC_0474

DSC_0412

DSC_0419

DSC_0432

Pałac wznosi się na półwyspie Jeziora Bobowickiego.
Wewnątrz brak oryginalnego wyposażenia. W muzeum w Międzyrzeczu znajduje się skrzynia z 1680 roku z herbami Pomian i Osęk, związana z rodzinami Dziembowskich i Bronikowskich oraz portret trumienny Chrystiana Dziembowskiego.

DSC_0436

DSC_0438

DSC_0443

DSC_0442

DSC_0445

OFICYNA + ZAŁOŻENIE GOSPODARCZE

Obok oficyna zwana Starym Dworkiem, zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku.

DSC_0434

DSC_0463

DSC_0468

DSC_0464

DSC_0465

bobowicko-1944-lubuskie