BRZOSTOWA /Brestau/

Wieś położona w gminie Lipinki Łużyckie powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniana jest w roku 1381(Brestaw) należąc do dóbr żarskich rodu von Biberstein. W tym czasie kilka własności ziemskich należących do rodów: Klobig, Klüx, Wolf i Kranche. W 1433 roku majątek przekazany zostaje Annie von Gebelzig, żonie Ceslausa von Gebelzig. W 1463 roku wieś należy do Petera von Gebelzig, w 1483 roku wymieniony Otto von Gebelzig. W 1530 roku majątek należy do Christopha von Gebelzig. W rękach rodu von Gebelzig Brzostowa pozostaje do 1610 roku, kiedy od Hansa von Gebelzig dobra zakupuje Albrecht von Zeschau. Ponownie w rękach rodu von Gebelzig  w roku 1674. W 1684 jako właściciel wymieniany jest zięć Hansa von Gebelzig- Wolf Friedrich von der Heyde. W 1740 roku miejscowość należała do Hansa Karola von Zedlitz und Wilkau aczkolwiek wymieniane są również rody von Rabenau i von Schade. Z rodu von Rabenau wymieniony Balthasar Ferdinand von Rabenau(1780-1809). W 1823 roku prawdopodobnie dobra dzierżawione przez rodzinę von Steindel. W 1850 roku Henrietta von Schade sprzedaje dobra rodzinie von Bünau, która prawdopodobnie w tym czasie buduje pałac, zabudowania gospodarcze i zakłada park o charakterze krajobrazowym. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina Jentsch. W 1859 roku właścicielem Brzostowej zostaje Anton Matthias Schӧn. Majątek w tym czasie liczył 456,30 ha gruntów. Posiadają majątek do 1913 roku. Od 1913 roku w posiadaniu rodziny von Kunowski-Nałęcz. Jej przedstawicielem jest Franz von Kunowski.

Biberstein (3)

Gebelzig I

ZeschauHeide der

Zedlitz (7)RabenawSchadBunaw

Brzostowa pow.Zary, lubuskieBrzostowa- palac od frontuBrzostowa, lubuskie

PAŁAC

Pałac wybudowany przez rodzinę von Bunau w latach 1860-70-tych. W tym czasie założono również park krajobrazowy.Neorenesansowy pałac w Brzostowej nawiązuje swoją formą i detalem architektonicznym do XVI- wiecznej architektury francuskiej. Zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, w całości podpiwniczony, z dwukondygnacyjnym korpusem głównym, czterokondygnacyjną wieżą, parterową przybudówką. Dziewięcioosiowa elewacja frontowa, zwrócona w kierunku wschodnim z centralnie umieszczonym, trzyosiowym ryzalitem, silnie wysuniętym przed lico elewacji. Po drugiej wojnie światowej w użytkowaniu PGR. W latach 60-tych przeprowadzono kapitalny remont pałacu z adaptacją na mieszkania dla pracowników. Obecnie w złym stanie technicznym.

Brzostowa 1901, lubuskie