BRZEŹNICA /Briesnitz/

Wieś położona w gminie Dąbie powiatu krośnieńskiego. Powstała prawdopodobnie w XVI wieku jako osada folwarczna. W 1589 roku jako właściciela majątku wymienia się Friedricha von Rabenau. Wzmiankowani również: Nicolaus, zmarły w 1536 roku, Friedrich, zmarły w 1565 roku, Opitz zmarły w 1600 roku oraz Abraham zmarły w 1629 roku. W 1713 roku majątek w rękach Maximiliana Wilhelma von Rabenau, kawalera. Braćmi jego byli: Karl Christoph porucznik wojska polskiego, Georg Friedrich kapitan w wojsku pruskim, później szwedzkim, Abraham i Nicolaus von Rabenau, właściciele majątku w Kosierzu. Wg spisu z 1718/19 roku 2 majątki, należące: 1-szy do Maximiliana Wilhelma von Rabenau, 2-gi do Wilhelma Ferdinanda Lichnowsky von Wachitz(Wachowitz,Woschütz). Od 1720 do 1806 roku dość częste zmiany własnościowe: we wsi majątek podzielony na 4 części: początkowo ¼ należała do rodziny von Rabenau, ¾ należały do rodziny von Lichnowsky von Woschütz,  następnie ½ majątku w rękach von Rabenau, druga połowa w posiadaniu rodu von Lichnowsky von Woschütz. Udział w majątku poza rodzinami von Rabenau i von Lichnowski posiada rodzina von Kracht. Później cały majątek w rękach rodu von Lichnowsky von Woschütz. W kolejnych latach majątek podzielony po połowie na rody: von Pӧllnitz i von Seydlitz a następnie w rękach tylko von Pӧllnitz(1757r.  Majątek należał do wdowca, który powtórnie ożenił się z von Hoocke. Mowa również o rodach: von Oppel, von Hoocke, von Pfӧrtner. W 1814 roku majątek państwowy. Prawdopodobnie ponownie na terenie wsi dwa majątki.  Od 1821 roku w posiadaniu Karla Juliusa Leopolda Riedel(tak podaje Rauer), wymienia go jako właściciela Bieliniś-Kopeć. W 1830 roku część stanowiąca domenę państwową zostaje zakupiona przez generała kawalerii Wilhelma Leopolda von Dobschütz, by w 1845 roku na powrót stać się majątkiem państwowym. W 1879 roku właścicielem był porucznik Gustav Raetzell z majątkiem o areale 673ha gruntów. W 1896 roku właścicielem majątku o powierzchni 645,20ha jest rodzina Lemke, a od 1903 roku własność Emila Lemke. W 1914 roku majątek obejmował 586ha i należał do porucznika Paula Sanne,  w 1929 roku kapitana w stanie spoczynku, a majątek jego obejmował 588ha gruntów.

Brzeźnica pow. Zagan lubuskie

brzeznica-pow-krosno-odrzanskie-lubuskie

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ PAŁACOWY
Pałac wzniesiono w latach 1907-1908 roku, na miejscu wcześniejszej siedziby. Wzniesiony w stylu eklektycznym, na rzucie prostokąta, z płytkimi ryzalitami oraz przybudówkami. Trzykondygnacyjny budynek, pokryty dachem mansardowym, na wysokim podpiwniczeniu. Nad budynkiem góruje czterokondygnacyjna wieża z kopulastym hełmem.
Z wyposażenia pałacu zachowała się stolarka okienna, drewniane, kasetonowe stropy, stiukowa dekoracja sufitów, malowidła ścienne stanowiące cenne źródło ikonograficzne Rzeźnicy i okolic, glazurowane płytki ceramiczne o dekoracjach holenderskich motywów krajobrazowych, witraże, boazerie, kominki, piece, ozdobna stolarka drzwiowa, drewniane balustrady schodów w holu.
Po 1945 roku w pałacu mieściła się Komenda Garnizonowa Wojsk Radzieckich. W latach 50-tych XX wieku pałac przeznaczono na cele opieki społecznej i do 2007 roku użytkowany był przez Dom Pomocy Społecznej. Do chwili obecnej pałac przetrwał w dobrym stanie zachowania. Do zespołu należy: park krajobrazowy o powierzchni 10 ha, oficyna z początku XX wieku, dwie stodoły z początku XX wieku, stajnia-wozownia z początku XX wieku, dom ogrodnika ze szklarnią z początku XX wieku.

brzeznica-pow-krosno-1933-lubuskie