BUCHAŁÓW /Buchelsdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1302 roku kiedy jako właściciel wsi wymieniany jest Heinrich von Glubetzke, prawdopodobnie krewny późniejszych właścicieli, rodziny von Glaubitz. W XV wieku wieś należy do rodziny von Koselitz(Keselitz lub Kӧjelitz a może Koseritz). W 1428 roku wieś w rękach Johanna von Koselitz. W 1555 oraz w 1605 roku wieś nadal własnością rodziny von Koselitz. W 1654 roku wymieniona Anna Margarete von Glaubitz, z domu von Koselitz. W Słonych prawdopodobnie był drugi majątek należący w 1508-1509 roku do Petera von Knobelsdorff-Gorp, w 1555 roku do rodziny von Tschammer a w 1575 roku do Asmusa von Knobelsdorff. Prawdopodobnie pod koniec XVI wieku doszło do scalenia dóbr przez rodzinę von Glaubitz. W 1605 roku wymienia się Baltzera von Glaubitz. W 1722 roku dobra posiada Christoph von Glaubitz a w 1730 roku wieś należy do Christopha Heinricha von Glaubitz. Prawdopodobnie był ostatnim właścicielem wsi z tego rodu. W 1738 roku dobra należą do Anny Hottowetz von Hussenitz und Lӧbenshaus by w tym samym roku przejść w ręce Caspara Gottlob von Knobelsdorff-Poppschütz. W 1804 roku majątek posiada Ernst Friedrich Wilhelm von Knobelsdorff, w 1840 roku Arthur Friedirch Joachim von Knobelsdorff ożeniony z Agnes z domu baronówna von Wackerbarth-Bomsdorf z Lipinek Łużyckich. Pod koniec XIX wieku przez Protta von Knobelsdorff z Letnicy, z dóbr rodzinnych utworzony zostaje fideikomis. Posiadali majątek do początku XX wieku. Kolejnym właścicielem jest rodzina von Blomberg-Liebthal, prawdopodobnie przez małżeństwo Marianne Sophie Juliane Tergendreich von Knobelsdorff z Richardem Hugo von Blomberg. Majątek i pałac w posiadaniu rodziny von Blomberg do 1945 roku. Ostatnią właścicielką majątku była Frieda von Blomberg, z domu von Block. Majątek liczył w 1937 roku 1133,56 ha gruntów.

Glaubitz (7)

Knobelsdorf

Knobelsdorff

Blomberg (2)

 

 

 

 

Buchalow wg Dunckera

buchalow-pow-zielona-gora

Pałac zniszczony w trakcie działań wojennych 1945 roku.

buchalow-1896-lubuskie