BOROWINA /Hartau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1282 roku. W 1347 wymienia się braci Konrada i Mikołaja Vleyschouwer, którzy nadali augustianom żagańskim 1 grzywnę czynszu rocznego z dóbr we wsi.
Wieś od końca XIV wieku, niemal przez 100 lat należała do rodu von Dyhern. Od 1441 roku wymieniany jest Kasper Popschitz(von Poppschütz). Od 1473 do 1511 roku Borowina należy do rodziny von Poppschütz. Później właścicielami przez krótki okres była rodzina von Nechern. Od połowy XVI wieku właścicielami wsi zostaje rodzina von Kottwitz. W latach 80-tych XVI wieku do 1718 roku właścicielem wsi zostaje Kaspar von Haugwitz z Mycielina. W 1718 roku Karl Friedrich von Haugwitz odsprzedaje ziemię Balthasarowi von Stosch, po którym dziedziczy Johann Gottlieb von Stosch. Ostatnim właścicielem majątku, do 1945 roku był Adalbert hrabia von Stosch.

Dyherrn

Popschutzn (3)

Naecher

Kottwitz (2)Haugwitz (4)Stosch (9)

Borowina luty 2017 (18) Borowina luty 2017 (2) Borowina luty 2017 (9) Borowina luty 2017 (36) Borowina luty 2017 (37)

PAŁAC

Zespół pałacowy składający się z pałacu, dwóch oficyn i budynku gospodarczego.
Pałac zbudowany prawdopodobnie przez Caspara von Haugwitz około 1600 roku jako dwór obronny, prawdopodobnie na miejscu starszego założenia, przebudowany około połowy XVII wieku przez Zygmunta Fryderyka von Haugwitz, rozbudowany o boczne skrzydło. Kolejne przekształcenia miały miejsce w XVIII wieku za Hansa Gottlieba von Stosch(zmieniono tynki elewacji, dodano przybudówkę od strony południowo-wschodniej a także dobudowano kryty krużganek-korytarz obiegający wewnętrzny dziedziniec oraz przebudowano wnętrza z utworzeniem reprezentacyjnej klatki schodowej) i przekształcony w elewacjach w XIX wieku.W obecnej postaci barokowo-klasycystyczny. Murowany z kamienia i cegły, założony na planie prostokąta z małym dziedzińcem pośrodku, pierwotnie podcienionym z galerią na piętrze. Od strony północno-wschodniej dobudowane prostokątne skrzydło. Piętrowy, w części dobudowanej parterowy. We wnętrzach zachowane sklepienia kolebkowo-krzyżowe (około 1600 roku), rokokowe sztukaterie i kominki. W sąsiedztwie pałacu zachowany park krajobrazowy oraz resztki fosy z fortyfikacjami ziemnymi z XVII-XVIII wieku. W 1945 roku mieściła się tu składnica biblioteki miejskiej z Wrocławia i składnica archiwum miejskiego. Zlikwidowana przez ekipę Biblioteki Uniwersytetu we Wrocławiu w 1946 roku. Później w zarządzie PGR-u, a od początku lat 90-tych w rękach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie obiekt prywatny.

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-FOLWARCZNE


Borowina luty 2017 (10)
Borowina luty 2017 (7) Borowina luty 2017 (8) Borowina luty 2017 (12) Borowina luty 2017 (26)

Borowina 1901, lubuskie