BOBRÓWKO /Breitenstein/

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1333 roku. W 1337 własność Henninga von Sanitz. W połowie XIV wieku wieś jest własnością Betekina von der Osten z Drezdenka. W tym czasie część gruntów nadal należała do rodu von Sanitz. W 1571 roku lennikami we wsi były rody: von Sanitz i von Platen. Na początku XVII wieku właścicielem Bobrówka jest Thomas von Sanitz, właściciel pobliskiego Sokólska. W 1718 roku majątek jest własnością Heinricha Wulff von Platen. W latach 1798-1818 dobra są w rękach kapitana Ernsta Georga von Oertzen. Jako właścicieli majątku w 1828 roku wymienia się rodzinę Klaffke, a od 1857 do 1929 roku rodzinę Fleischer– wzmiankowany Georg Franz. W 1879 roku ich majątek obejmował 842,05ha gruntów a w 1896 roku 866ha. W 1914 roku majątek powierzchni 904ha należał do Kurta Fleischer. W 1929 roku niepełnoletni Wolfgang Fleischer był właścicielem majątku o areale 960ha, opiekunem którego był Arnold Heydemann, dzierżawcą majątku był Ernst von Abercron, Prawdopodobnie do 1945 roku dobra w rękach rodziny Abecron. Bieliniś-Kopeć podaje, że do połowy XIX wieku właścicielami był ród von der Osten- brak potwierdzenia w zapisach własnościowych.

Sanitz 2Osten von derPlattenOertzen hrabia

 

Bobrowko-palac od strony parku

Bobrówko, lubuskie

Bobrowko- na pln od Strzelec Krajenskich

PAŁAC

W południowo-wschodniej części wsi położony jest zespół folwarczny z pałacem i parkiem. Na terenie wsi pierwsza dworska siedziba została zbudowana przez Thomasa von Sanitz w 1608 roku. Pod koniec XVIII wieku wzniesiono dwór, rozbudowany w XIX wieku. Murowany, piętrowy, założony na planie prostokąta z trzykondygnacyjnym ryzalitem na osi bocznej. Pod koniec XIX wieku rozbudowany o skrzydło południowe i ryzalit skrzydła głównego. Część zasadnicza bryły jest parterowa z wysokim, dwuspadowym dachem. Skrzydło boczne jest dwukondygnacyjne, nakryte dachem mansardowym z lukarnami. Skromny wystrój elewacji składający się z boniowań na narożnikach skrzydła głównego wraz z ryzalitem oraz skrzydła bocznego- południowego, profilowanych opasek i gzymsów nadokiennych. W pałacu zachował się oryginalny wystrój sali balowej(stojący murowany kominek w stylu neorokokowym został skradziony), zachowała się klatka schodowa, stolarka drzwiowa i okienna wraz z okiennicami. Od czasu zakończenia II wojny światowej, w dworze nie prowadzono gruntownych prac remontowych. Po 1945 roku dwór wraz z folwarkiem został znacjonalizowany. Od 1950 do 1964 roku w budynku dworu mieściło się więzienie dla kobiet. W 1964 roku dwór przeszedł na własność Strzeleckiego Kombinatu Rolnego. Był dzierżawiony. Od 2006 roku dwór wraz z parkiem zakupiony został przez zagraniczne przedsiębiorstwo.

Bobrówko7Bobrówko5Bobrówko2

dsc_0036 dsc_0046

 

dsc_0050 dsc_0060 dsc_0067 dsc_0071 dsc_0074 dsc_0075 dsc_0085 dsc_0083 dsc_0051 dsc_0052

bobrowko-1893-lubuskie