BARGÓW /Bergen/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Wzmiankowana w 1350 roku będąc częścią majątku łagowskiego. W późniejszych wiekach historia wsi ściśle związana z historią Sądowa. W południowo-zachodniej części wsi położony był folwark. Majątek należał do właścicieli Sądowa. W 1718/19 roku wg spisu, majątek należał do porucznika Samuela Adolfa von Winterfeld. Kolejnym właścicielem dóbr został burmistrz Fürstenwalde, Johann Christian Fuchs. W 1720 roku wydał za mąż swoją córkę Annę Sophię za pruskiego oficera finansowego Johanna Heinricha Piper(01.01.1680 Karnice(Pom.Zach)- 19.05.1752 Berlin). Johann Heinrich Piper nobilitowany w 1736 roku. W 1735 roku odziedziczył po teściu Sądów i Bargów oraz Rzeczycę. Po jego śmierci dobra dziedziczy syn, Wilhelm Christian von Piper(1732-1811). Od 1828 roku własność rodu von Burgsdorff. W 1836 roku córka właściciela wyszła za mąż za majora w stanie spoczynku Adolfa barona Senfft von Pilsach. Od 1840 roku dobra przechodzą na własność baronów Senfft von Pilsach. W latach 1850-53 majątek Adolfa barona Senfft von Pilsach obejmował 4738 akrów ziemi. W 1857 roku własność majora barona Senfft von Pilscach. W 1879 roku ich majątek obejmował 926,05ha gruntów. W 1896 roku majątek obejmował 926ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 928ha i należał do Elisabeth baronowej Senfft von Pilsach, z domu hrabianki Finck von Finckenstein, wymienianej w 1903 roku. Dzierżawcą majątku był Gustav Ulrich. W 1929 roku majątek o areale 928ha posiadał Christoph baron Senfft von Pilsach. Posiadali majątek do 1945 roku.