GÓRKI NOTECKIE /Gurkow/

Wieś położona w gminie Zwierzyń powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1326 roku mimo, że powstała znacznie wcześniej. Po 1330 roku stała się własnością miasta Strzelce Krajeńskie. W 1499 roku książę Joachim wydał przywilej potwierdzający miastu Strzelce prawo do własności Górek Noteckich. Prawdopodobnie w XVI wieku na terenie wsi istniał już majątek ziemski. Jeszcze w XIX wieku(1856) wzmiankowany majątek należący do miasta Strzelce Krajeńskie. Prawdopodobnie rozparcelowany. Brak już później informacji o istnieniu folwarku.