GŁUSKO /Steinbusch/

HISTORIA OSADY

Osada położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wymieniana już w XIII wieku. Była wtedy własnością opactwa cysterskiego w Bierzwniku. Prawdopodobnie opuszczona. W latach 1560-70 założona przez Rudigera von Wedel z Drawna. W 1608 roku była własnością Hassona von Wedel a dzierżawcą był Moritz Ditteri. Z powodu długów majątek oddany wierzycielom. W 1646 roku był w rękach rodziny von Missbach– wymieniany Joachim von Missbach. Na początku XVIII wieku powraca do rąk rodu von Wedel. W połowie XVIII jest już własnością rodu von Versen. W 1820 roku dobra przejmuje Johann Friedrich von Sydow, mieszkający we dworze głuskim, który zbudował. Tu umiera 01.02.1849 roku. Pochowany został na cmentarzu w Radowie koło Drezdenka. Pod koniec XIX lub na początku XX wieku majątek przeszedł na własność kasy leśnej i kasy domeny państwowej, które przekształcono w Nadleśnictwo, obejmujące w 1921 roku 7278 ha gruntów, w tym 5986 ha lasów. Po 1945 roku majątek przejęty przez Lasy Państwowe. Obecnie znajduje się tu siedziba sołectwa i nadleśnictwa.

Głusko-pałac

dsc_0031

DWÓR

Dwór zbudowany przez Johanna Friedricha von Sydow postawiony na planie kwadratu z wewnętrzym dziedzińcem i ogrodem przydworskim. Z pierwotnego założenia pozostało skrzydło wschodnie i środkowe, na miejscu skrzydła zachodniego powstał na początku XX wieku nowy dwór. W założeniu przed i po 1945 roku była szkoła leśna. Później mieściło się więzienie, a obecnie siedziba Nadleśnictwa Głusko.

glusko-1937-2-lubuskie