GŁUSKO /Steinbusch/

Osada położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wymieniana już w XIII wieku. Była wtedy własnością opactwa cysterskiego w Bierzwniku. W latach 1560-70 założony majątek przez Rüdigera von Wedel z Drawna. W 1608 roku była własnością Hassona von Wedel a dzierżawcą był Moritz Ditteri. Z powodu długów majątek oddany wierzycielom. W 1646 roku był w rękach rodziny von Missbach– wymieniany Joachim von Missbach zmarły w 1646 roku. Na początku XVIII wieku powraca do rąk rodu von Wedel. W połowie XVIII jest już własnością rodu von Versen. W 1820 roku dobra przejmuje Johann Friedrich von Sydow, właściciel Sitna, mieszkający we dworze głuskim, który zbudował. Tu umiera 01.02.1849 roku. Pochowany został na cmentarzu w Radowie koło Drezdenka. Od 1855 roku własność rodziny Weinbach. W 1879 roku majątek należący do rodziny von Sydow obejmował 3588ha gruntów. W 1896 roku własność niejakiego Bodstein z Berlina. Pod koniec XIX lub na początku XX wieku majątek przeszedł na własność Neue Berliner Boden-AG, które przekształcono w Nadleśnictwo, obejmujące w 1921 roku7278 ha gruntów, w tym 5986 ha lasów. W 1914 roku majątek o powierzchni 10465ha jako własność państwa należało do nadleśnictwa. W skład wchodził majątek Ostrowite(Werder). W 1929 roku  domena państwowa obejmująca 8069ha. Po 1945 roku majątek przejęty przez Lasy Państwowe. Obecnie znajduje się tu siedziba sołectwa i nadleśnictwa. 

Głusko-pałac

dsc_0031

DWÓR

Dwór zbudowany przez Johanna Friedricha von Sydow postawiony na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i ogrodem przydworskim. Z pierwotnego założenia pozostało skrzydło wschodnie i środkowe, na miejscu skrzydła zachodniego powstał na początku XX wieku nowy dwór. W założeniu przed i po 1945 roku była szkoła leśna. Później mieściło się więzienie, a obecnie siedziba Nadleśnictwa Głusko.