GOLIN /Guhlen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Należała do państwa żarskiego rodu von Biberstein. W 1312 roku właścicielem majątku była rodzina von Czeszau/Czechaw/.W 1381 roku jest własnością rodu von Briesen– wymieniany Dietrich von Briesen oraz Konrad von Briesen. Po śmierci Friedricha von Briesen w 1433 roku majątek przechodzi w ręce Andreasa i Henza von Rothenburg/Rottenburg/. W tym czasie bardzo częste zmiany właścicieli dóbr- Hans von Technitz i Peter von Technitz/1489-94/, Baltazar von Reinsperg/1494/, Bernard von Knobelsdorff/1494/. Od około 1550 roku do XVIII wieku wieś w rękach rodu von Wiedebach. W 1702 rokunwłaścicielem wsi był Carl Otto von Wiedebach, którego matką była Marianne von Wiedebach, z domu von Rothenburg. W wieku XVIII wieś ponownie w rękach rodu von Rothenburg– dobra zakupił Heinrich Siegmund von Rothenburg. Jego syn, Carl Siegmund von Rothenburg sprzedaje wieś w roku 1768 Carlowi Erdmann, a ten sprzedaje wieś w roku 1780 Friedrichowi Ernstowi Leopold. Leopold umiera bezpotomnie a majątek w 1800 roku zostaje zakupiony od wdowy przez Augusta Gottloba von Dyhern. W XIX wieku następuje dość częsta zmiana właścicieli majątku- Johann Roehrig/1827-1840/, Hans Schlange/1840-1853/, Georg Ekfred Adolf von Clausewitz/1853-1865/, Joreme Napoleon von Schlotheim/1865-1879/, niejaki Krause/1879-1885/, spółki/1885/, Max Kirchoff/1885-1907/, Albert Lohmann/1907-1914/, Eihelm von Jordan/1914-1929/.

Biberstein (3)

Czechaw

Briese (3)

von Rothenburg1

Reinsperg

Knobelsdorf

Wiedebach

Dyherrn

Schlotheim

Golin- widok na dwór z boku

Golin- na południe od Lubska-Jasienia

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE

Po założeniu dworsko-parkowym pozostały resztki parku, budynek gospodarczy przekształcony w szkołę. Sam dwór spalony w 1945 roku.

Screen Shot 044