GRONÓW /Grunow/

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. W 1421 roku książę piastowski Wacław nadał część wsi zakonowi joannitów łagowskich. Część wsi otrzymał Busso von Alvensleben. W spisie majątków z 1718/19 roku własność joannitów z Łagowa. W 1817 roku po sekularyzacji dóbr kościelnych majątek otrzymał generał Friedrich Wilhelm Christian von Zastrow. W 1837 roku jego spadkobiercy za 14.500 talarów sprzedali dobra Friedrichowi von Seydlitz. W 1844 roku za sumę 10000 talarów majątek zakupił Johann Friedrich Farthӧfer, którego majątek w latach 1850-53 obejmował 859 akrów. W 1895 roku właścicielem miejscowego majątku był Arthur von Student a dzierżawcą majątku był niejaki Langer. W 1914 roku majątek obejmował 467ha i należał do Bruno Wundersitz. W skład majątku wchodził majątek Stok(Stock). W 1929 roku właścicielem był młynarz Franz Fritsch(61ha), mniejszy majątek posiadał Otto Leibner(38ha). Prawdopodobnie po 1920 roku folwark Stok(Stock) odłączony od majątku w Gronowie stał się samodzielnym majątkiem należącym już do innego właściciela.

Folwark

Już w 15 wieku na terenie wsi istniał folwark. Obecnie w części centralnej wsi resztki założenia folwarcznego z budynkiem mieszkalnym.

gronow-1929-swiebodzin-lubuskie