GRANICE /Schmachtenhagen/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. W południowej części wsi majątek dworski. W 1713 oraz wg spisu z 1718/19 roku majątek był w rękach Friedricha Ehrentreicha barona von Lӧben, właściciela majątku w Rybakach. Na początku XIX wieku należał do Heinricha von Oppeln(1828). Od 1852 roku własność porucznika Hermanna Lindenberg, wymienionego jako właściciel w 1857 roku. W 1854 roku właścicielem dóbr był Eduard Weinstock. W 1879 roku dobra w rękach porucznika Lindenberg a dobra obejmowały 615,01 ha gruntów. W 1896 roku majątek porucznika w stanie spoczynku, Herrmanna Lindenberg obejmował 605ha gruntów. W skład majątku wchodziły majątki w : Lubogoszcz(Eichberg(130ha)) oraz Szydłów(Schidlow(20ha)). W 1914 roku majątek obejmował 775ha i należał do Günthera von Rüxleben(ur.1875). W skład majątku wchodziły folwarki: Lubogoszcz(Eichberg) i Szydłów(Schiedlow). W latach 20-tych XX wieku dobra są własnością rodziny Karbe, właścicieli majątku w Korczycowie. W 1929 roku należały do Dr.jur. Friedricha Karbe, dzierżawcą był Hans Karbe.

MAJĄTEK

W centralne części wsi położony był majątek z dworem, który zachował się do dnia dzisiejszego. Nieużytkowany. Jest to budynek piętrowy, zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym

granice-1923-lubuskie