GOŁASZYN /Lindau/

Wieś leżąca w powiecie nowosolskim w gminie Nowe Miasteczko o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w roku 1295. W 1350 roku część wsi była własnością kapelana książęcego z Bytomia Odrzańskiego, Ottona. Należała do wielu rodzin rycerskich posiadających swoje dobra we wsi. Z nich należy wymienić rodziny: von Dyherrn, von Wirsing, von Bergevon Lidlow, von Nӓchern, von Knobelsdorff, von Glaubitz, von Tschammer, von Haugwitz, von Rechenbergvon Sprintzenstein. W XVII wieku wieś jest w posiadaniu jezuitów z Otynia i pozostaje w ich rękach do końca XVIII wieku. W tym czasie wieś podzielona jest na dwie części- kościelną i książęcą należącą od 1790 roku do księcia kurlandzkiego Piotra Birona, później do jego córki i jej syna Aleksandra księcia Dino de Talleyrand. Pod koniec XIX wieku wieś jest w posiadaniu rodziny baronów von Lancken-Wakenitz. Na początku wieku XX majątek rozparcelowano a folwark wydzierżawiono- w 1926 dzierżawcą był Paul Schellak, w 1933 roku Fritz Fohn. Po 1945 roku w rękach Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Gołaszyn-dwór

Gołaszyn- dwór

ZESPOŁY DWORSKO-FOLWARCZNE

We wsi dwa zespoły, położone w części środkowej i południowej wsi. Zespół folwarczny położony w części środkowej złożony jest z budynku mieszkalnego-dwór?, budynków gospodarczych/stodoła, chlewnia/, podwórza. Drugi zespół składa się z dworu, oficyny, obory, budynku gorzelni?. Przez podwórze poprowadzona nowa droga- ulica Marcinkowskiego.

Screen Shot 045