GRABÓW /Grabow/

Wieś w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego, przy drodze Sulęcin-Torzym. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1350 kiedy była własnością zakonu joannitów z Łagowa. Wcześniej należała do rodu von Klepzig. W 1461 roku wieś kupiona przez rodzinę von Glasser, w latach 1494-1523 w posiadaniu rodziny von Lӧben. W 1494 roku własność Caspara von Lӧben ze Staropola oraz Balzera von Lӧben. W 1523 roku Melchior von Lӧben sprzedaje wieś braciom Christophowi i Thomasowi von Falkenhain. W 1583 roku majątek zakupił Hans von Schlichting, który w 1595 roku odsprzedał swoją część Melchiorowi von Winning. Podział wsi na dwa majątki należące do rodzin von Falkenhain i von Winning utrzymał się do 1724 roku. Część wsi ponownie w posiadaniu rodu von Lӧben. Częste zmiany właścicieli, z których należy wymienić rody:  von Alten-Bockumvon Unruh, baron von Collas(1801)Miessener, von Buderitzky(Budritzky), Rudeloff, von Schlichting/1828,1840/, Dr. Betzhold/1857/(- majątek w tym czasie liczył 3400 mórg ziemi), von Bonin. W 1879 roku właścicielem majątku była rodzina Meyer a dobra liczyły 858,20 ha gruntów. Majątek ponownie w rękach rodu von Bonin– wymieniany Alexander von Bonin. W 1939 roku majątek liczył 878,8 ha gruntów. Prawdopodobnie posiadali majątek do 1945 roku.

Grabów pow. Sulęcin, lubuskie

grabow-k-sulecina-lubuskie

Naprzeciwko kościoła w południowo-zachodniej części wsi znajdował się zespół pałacowo-parkowy. Obecnie resztki parku krajobrazowego.

grabow-1923-lubuskie